פגיעה בפרטיות במסגרת הליך גירושין

זכות הפרטיות הינה זכות יסוד השמורה לכל אזרח במדינת ישראל. כנגזרת של זכות זו, קובע החוק בארץ כי חל איסור גורף על פרסום של מידע אישי הנוגע לפרט בלא הסכמתו. אולם בפועל, לא אחת חלה פגיעה בפרטיות במסגרת הליך גירושין. השורות להלן יוקדשו לדיון בנושא הרגיש הנ"ל, שמעסיק אנשים רבים המצויים בהליכי גירושין בארץ.

הידעתם? פגיעה בפרטיות במסגרת הליך הגירושין בישראל זו עבירה פלילית והעונשים בהתאם

חשוב לזכור כי גם כאשר בני זוג מתגרשים כשיש ביניהם "דם רע" – הדבר אינו מכשיר פגיעה בפרטיות במסגרת הליך גירושין. למעשה, מדובר על עבירה פלילית לכל דבר ועניין, שהרשעה בה עלולה להוביל לסנקציות חמורות כלפי הצד הפוגע. מן הראוי לציין כי פגיעה בפרטיות במסגרת הליך גירושין עלולה להוביל להטלת עונש מאסר בן 5 שנים לצד קנסות כספיים כבדים.

 

הנסיבות שבהן עלולה להתרחש פגיעה בפרטיות במסגרת הליך גירושין

כאשר בני זוג מחליטים להתחתן ולחיות יחדיו, הדבר כרוך בחשיפה הדדית של סודות וחולשות של כל אחד מהצדדים בזוגיות. הנחת היסוד העומדת מאחורי נכונותם של אנשים לחשוף את עצמם בפני בני זוגם, היא שקיים אמון הדדי בין בני הזוג ולכן חשיפת המידע תחזק את הקשר. לא אחת, עסקינן בסודות אינטימיים מאוד.

לכן מטבע הדברים, המידע מיועד לאוזניו של השומע בלבד, וודאי שלא לשימוש פומבי ככלי מיקוח בהליכי גירושין. בסיכומו של עניין, אין אדם שאין לו סודות או מידע שראוי להצניע אותם מפאת כבודו. אולם למרות זאת, במסגרת הליכי גירושין, גבולות המוסר נוטים להיטשטש וכך סודותיו האישיים ביותר של אדם עלולים לצאת החוצה שלא ביוזמתו ובניגוד גמור לרצונו.

 

פגיעה בפרטיות במסגרת הליך גירושין בראי החוק בישראל

החוק במדינת ישראל, רואה כאמור חשיבות עליונה בהגנה על זכויות היסוד של אזרחי המדינה. לכן המחוקק מתייחס במלוא חומרת הדין להפרת פרטיותו של הפרט, גם אם הפגיעה בפרטיות מתבצעת במסגרת הליכי גירושין. מעבר לעונש המאסר בפועל שעלול להיות מנת חלקו של אדם שפרסם מידע פרטי של בן זוגו בגירושין, הפגיעה בפרטיות נחשבת גם כעוולה אזרחית.

מתוקף כך, הצד הנפגע רשאי להגיש כנגד בן זוגו שפגע לכאורה בצנעתו, תביעת נזיקין שבה יתבצע ממנה פיצוי כספי. זאת אם יוכל להוכיח שהמידע שפורסם ללא הסכמתו פורסם בכוונה תחילה. במקרה בו בית המשפט יקבל את התביעה, עלול הצד הפוגע להידרש לתשלום פיצוי בן 50,000 ש"ח ועד 100,000 ש"ח לנפגע, ללא צורך בהוכחת נזק.

ניתן אם כן לומר, כי בראי החוק בישראל – עצם פרסום המידע הפרטי של הזולת, נחשב כנזק המצדיק פיצוי כשלעצמו.

פגיעה בפרטיות במסגרת הליך גירושין
פגיעה בפרטיות במסגרת הליך גירושין

מתי תיחשב פגיעה בפרטיות במסגרת הליך גירושין כפעולה חוקית?

ככלל, בראי החוק בישראל, לא קיימים תרחישים המכשירים את הפגיעה בפרטיותו של הזולת באופן מכוון. יחד עם זאת, לעיתים כשאדם נחשד בביצוע עבירות פליליות, ללא הפרת פרטיותו אין דרך להביאו לדין פלילי בשל מעשיו. אולם גם כאשר הפגיעה בפרטיות מתבצעת במסגרת פעילותן של רשויות החוק, הדבר מחייב קבלת צו בית משפט שמאשר זאת.

אולם בהקשר להליכי גירושין, פגיעה בפרטיותו של בן הזוג איננה קבילה בפן המשפטי. מצב זה מוליד קשיים רבים בהליכי גירושין בין זוגות יהודיים בישראל, המתנהלים ללא הסכמה הדדית בין בני הזוג. כאשר אחד הצדדים חפץ בגירושין והשני לא, מוגשת תביעת גירושין לרבנות על מנת לחייב את הצד המסרב להסכים לגט. כדי שהרבנות תכריע לטובת התובע, יש להוכיח שישנה עילה מוצדקת לגירושין.

אז היכן הבעיה, אתם ודאי שואלים? ובכן, חרף העובדה שבגידה נחשבת כאחת מעילות הגירושין הקבילות בדין העברי, על מנת להוכיח כי התרחשה בגידה בפועל, יש צורך בעדי ראייה שנכחו בזמן מעשה הניאוף. עם זאת, חוק הגנת הפרטיות בישראל קובע שראיה אשר הושגה באמצעות חדירה לפרטיותו של אזרח, היא פסולה מלשמש בתור ראיה בבית משפט.

לכן בהיעדר קונטקסט פלילי מובהק בתיק הגירושין, לא סביר שפגיעה בפרטיות במסגרת הליך גירושין, תקבל תוקף באמצעות צו בית משפט.

 

האם יש דרך לאסוף הוכחות בהליכי גירושין מבלי לפגוע בפרטיות של בן הזוג?

בהמשך לאמור לעיל, כאשר אדם נדרש להוכיח כי בן או בת זוגו בגדו בו באופן המכשיר בקשת גט, ישנו קושי מהותי לעשות זאת. זאת מאחר והשגת הוכחות חותכות למעשי ניאוף מחייבת פלישה לחדרי חדרים, המהווה פגיעה מובהקת בפרטיותו של הפרט. עם זאת, חוקרים פרטיים מכירים במורכבות המשפטית של איסוף ההוכחות לבגידה לקראת גירושין.

לכן הם פועלים באופן שיטתי וסבלני, ובסופו של דבר – הצד האחראי לבגידה, לרוב מבצע טעות שחושפת את מעשיו במקום פומבי. כאשר מעשים המעלים חשד לקשר אסור מחוץ לנישואין, מתבצעים ברשות הרבים, הרי שתיעוד שלהם איננו נחשב כפגיעה בפרטיות, מאחר והאקט נעשה בפרהסיה.

כך או כך, יש לפעול בזהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שמנסים לאסוף הוכחות בהליכי גירושין, על מנת שהדבר לא יהפוך לחרב פיפיות שתפגע בזכויותיו של הצד התובע. לכן חשוב להתייעץ עם עורך דין גירושין מנוסה, על כל מקרה לגופו.

 

כיצד סיוע מעורך דין יכול למנוע פגיעה בפרטיות במסגרת הליך גירושין?

אם אתם חוששים מפני פגיעה בפרטיותכם במסגרת הליך הגירושין שלכם, או שברצונכם להוכיח כי בן זוגכם גרם לכם עוול המצדיק התייחסות מצד בית המשפט בהליך הגירושין – חשוב ביותר שתתייעצו עם עו"ד גירושין מעולה. לא תמיד הפעולות שנראות לנו לגיטימיות ומתבקשות לנוכח הנסיבות, נחשבות חוקיות וקבילות בבית המשפט.

לכן נקיטת צעדים מסוימים עלולה להיות שלא בטובתכם. אולם בעזרת ההכוונה שמספק עורך דין גירושין, ניתן להימנע מביצוע עבירות על החוק ובד בבד – לבנות אסטרטגיה משפטית שתמקסם את האינטרסים שלכם בהליך.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

למה לצפות מהליך גישור גירושין

הליך הגירושין בין בני הזוג מפגיש אותם, לאחר שנים של חיים משותפים, משני צדי המתרס כאשר כל צד אוחז בעמדה שונה באשר לסוגיות הנובעות מהפרידה,

צו הרחקה בגירושין

צו הרחקה בגירושין הוא צו בית משפט שמאפשר להרחיק אדם מבן / בת זוגו ו/או ילדיו, במידה ועולה חשד לכך שאותו אדם יפגע בבני משפחתו.

תביעת גירושין – עיקרי התהליך

כאשר יחסיהם של בני זוג נשואים עולים על שרטון, לעיתים מגיעים של בני הזוג להחלטה משותפת לפתוח בהליך גירושין בהסכמה. במצב כזה, ככל שבני הזוג