עורך דין צוואות בגירושין

פניה לעורך דין צוואות בגירושין היא צעד חיוני מאוד לכל אחד מהצדדים בהליך. זאת משום שהפרידה העתידית מן הבעל או האישה מובילה מטבע הדברים לשינויים רבים בסדרי העדיפויות של כל אחד מהצדדים, בהקשר לרכוש ולזכויות קנייניות.

עורך דין צוואות בגירושין מסייע למתגרשים לערוך מסמך צוואה עדכני, כדי למנוע תרחיש שבו צוואות ישנות שנוסחו לפני שנוצר הקרע בנישואין, נותרות תקפות גם לאחר הגירושין. כך במקרה בו אחד הצדדים בגירושין נפטר טרום החתימה על הסכם הגירושין, הצד השני לא יישאר בעל זכויות ברכושו כברירת מחדל.

מה קורה לירושה של מי שאינו פונה לעורך דין צוואות בגירושין?

בחוק הירושה שנחקק במדינת ישראל בשנת 65, נקבע כי במועד הפטירה של אדם, הקניין שצבר בחייו יחולק בין היורשים שלו על פי הדין. בסעיף 10 בחוק הירושה הישראלי גם נקבע כי מי שנחשבו כבן / בת זוגו של הנפטר במועד לכתו (בעל / אישה / ידועים בציבור), הם יורשיו על פי הדין. חוק זה למעשה מעניק לבני הזוג קדימות על יתר היורשים החוקיים של המנוח, ואף על ילדיו.

פירושו של דבר הוא כי במידה והאדם אשר נפטר ולא ניסח צוואה מעולם, מחצית מעזבונו, תועבר אוטומטית לחזקת בת / בן הזוג שלו, וזה כולל גם את הרכב המשפחתי וכלל המיטלטלין שהנפטר צבר במשותף עם האדם שעמו חלק את חייו. זאת כשרק שאר הרכוש יחולק בין ילדיו. כל זאת על פי הוראותיו של חוק הירושה לפי דין. מכאן הולך ומתבהר הצורך לפנות לעורך דין צוואות בגירושין, כפי שנפרט בהמשך.

 

מתי מומלץ להיעזר בעורך דין צוואות בגירושין?

עצם העובדה שאדם חשוף לאפשרות של ירושה לפי דין מצד בת / בן זוגו, נובעת מהנחת המוצא של המחוקק בישראל, שכל עוד הליך הגירושין לא נחתם באופן רשמי, עדיין ישנה אפשרות לכך שהזוג יוכל להשלים, להגיע לשלום בית ולבטל את הליך הגירושין.

הפתרון הכי מתבקש ומקובל למניעתו של תרחיש מהסוג שהצגנו מעלה, הוא עריכת צוואה עדכנית בעזרתו של עורך דין צוואות בגירושין, כבר החל מפתיחת הליכי הגירושין ברבנות או בבית המשפט למשפחה.

 

המלצות של עורך דין צוואות בגירושין לניהול נושא העיזבון

בשורות להלן נפרט כמה כללי אצבע לעריכה של צוואה עדכנית בגירושין, על פי המלצותיו של עורך דין צוואות בגירושין:

עורך דין צוואות בגירושין
עורך דין צוואות בגירושין
  • לאחר עריכת הצוואה בגירושין, כדאי למסור העתק ממנה לגורם אובייקטיבי שעליו המצווה סומך שיוכל לממש את הצוואה בעתיד. אפשרות מקובלת נוספת הינה להפקיד את המסמך המקורי של צוואה בגירושין במשרדי הרשם לענייני ירושות.
  • רצוי בנוסף להגן על מסמך הצוואה על ידי עריכה של אסמכתא רפואית שתוכיח שהצוואה בגירושין נוסחה ונחתמה כשהמצווה עדיין היה כשיר מבחינה פיסית ומנטלית לכך. המוריד חייב אף להיות בגיר, קרי – בן 18 ומעלה, ואל לו להיות במעמד של פסול דין.
  • משום שהצוואה האחרונה של כל אדם היא הצוואה שתיחשב בעלת תוקף משפטי מחייב במועד פטירתו, הכרחי לוודא כי הצוואה בגירושין נערכה כדין, ונוסחה באופן ברור ביותר ומפורט עד כמה שניתן, שלא  ישתמע לשתי פנים. במידה והצוואה המעודכנת שהמוריש ניסח לרגל גירושיו תתברר כצוואה המכילה בתוכה סתירות ביחס להוראות בצוואתו הקודמת, הרי שההוראות בצוואה הקודמת יתבטלו ואילו ההוראות בצוואה בגירושין יקבלו משנה תוקף עם פטירת המווה.
  • המצווה נדרש להסדיר את החובות שלו וליידע את יורשיו בדבר קיומם, טרום לכתו. זאת משום שעזבונו של מוריש למעשה כולל גם את ההתחייבויות שלו, ואלו יועברו לאחריות יורשיו לאחר מותו. ככל ולמצווה נותרים חובות פתוחים בזמן ניסוח הצוואה בגירושין, מוטב שהצוואה תכלול הסדר תשלום לפרעון של חובות העיזבון וחלוקה של שארית העזבון בין היורשים שלו לאחר מכן.
  • בעבור נכסים שאינם ברי חלוקה כדוגמת תכשיטים, חפצים יקרי ערך ועוד, מומלץ לפרט במסגרת הצוואה באופן חד משמעי מי ירש אותם. כמו כן, מצווה שמעוניין ליצור צוואה הוגנת ושוויונית כלפי יורשיו, מוטב לו שידאג ל"פיצוי" בשווי כספי יחסי כנגד הנכס שלא ניתן לחלוקה, עבור יתר היורשים. החלופה היא כמובן להורות על מכירתו של אותו הנכס, ולחלק את התמורה שנתקבלה כנגדו באופן שווה בין היורשים.
  • ככל שהמצווה מותיר אחריו עסק פעיל ורווחי, שברצונו להסדיר את המשך פעילותו לאחר פטירתו, עליו לפרט הנחיות ברורות באשר להמשך ניהול העסק עם לכתו, וכמובן לציין במדויק את זהותם של היורש או היורשים שיכנסו בנעליו ויטלו לידיהם את האחריות להמשך הפעילות העסקית. במידה ומדובר בכמה יורשים, חשוב לציין מהו חלקו של כל אחד מהם בעסק ו / או במניותיו, ככל ומדובר בתאגיד. היה והמצווה אינו סבור כי יורשיו יוכלו להיות אמונים על ניהול העסק שהפעיל בחייו ולשמור על רווחיותו, באפשרותו לספק בצוואתו הנחיות למכירתו של העסק לכל המרבה במחיר לאחר מותו, ולחלוקת התמורה שנתקבלה מעסקת המכירה, בין יורשיו.

 

כך עורך דין צוואות בגירושין יסייע לכם להימנע ממצב של העברת הירושה לגרוש/ה

עריכת צוואה בגירושין ראוי שתתבצע בהכוונתו המלאה של עורך דין צוואות בגירושין. במסגרת ניסוח הצוואה בגירושין, מודיע המצווה לעורך הדין המנסח את צוואתו, מי יהיו יורשיו (ילדיו, אחיו, הוריו, וכדומה) וזאת בהתאם להעדפותיו האישיות במועד עריכת המסמך. במעמד זה יסדיר המצווה גם את דרך חלוקת הרכוש שלו בין היורשים הנ"ל.

אולם החלק המשמעותי ביותר בהקשר של עריכת הצוואה בהליך הגירושין, הוא בהוספה של התייחסות מפורשת לרצונו של המצווה להדיר את בת הזוג / בן הזוג לשעבר (שהמצווה נמצא בהליכי גירושין מהם) מהירושה. זאת כדי שלא תהיה להם זכות אוטומטית לקבל חלק מעזבונו אם המצווה ילך לעולמו לפני שהגירושין יחתמו. גם בכך יכול עורך דין צוואות בגירושין לסייע, כמובן.

 

המידע המוצג במאמר זה אינו בחזקת תוכן משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום פנים ואופן. כל הפרטים שהובאו במסגרת זו מובאים להשכלה כללית בלבד ואינם בגדר תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושין. היה ודרושה הכוונה משפטית בנושאי גירושין או סכסוכי משפחה, מומלץ לפנות ללא דיחוי להתייעצות אישית עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה ותיקי גירושין.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

צוואה פגומה

צוואתו של אדם היא מסמך שהוא מותיר בחייו, המורה על אופן ההתנהלות וחלוקת הרכוש שלו אחרי מותו. הן החוק האזרחי והן הדין הדתי, מחייבים את

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הינו צו שבו משתמשים כאשר אדם הולך לעולמו ומשאיר אחריו צוואה שצריך לממש. מדובר במסמך המאפשר להוציא אל הפועל את צוואתו של

כתיבת צוואה בהליך הגירושין

אין זה סוד שכתיבת צוואה בהליך הגירושין זו לא משימה קלה או נוחה לביצוע, אך כזו שחשוב מאוד לבצע אותה. הסיבה לכך היא שעל פי

עדי קיום לצוואה

על פי סעיף 20 לחוק הירושה דרושים שני עדי קיום לצוואה בזמן החתימה עליה, על מנת שמסמך הצוואה ייחשב כמסמך בעל תוקף חוקי מחייב. חשוב

תיקון טעויות בצוואה

לא מעט אנשים ממהרים לערוך מסמך צוואה חדש לקראת הליכי הגירושין שלהם או תוך כדי ניהול תביעת גירושין, ובעקבות פיזור הדעת שבו הם נתונים במסגרת