מה חשוב לדעת על פירוק שיתוף בגירושין

כדי שחלוקת רכוש בגירושין תתאפשר כאשר בני הזוג חולקים בנכסים משותפים, כמו נדל"ן לסוגיו, יש צורך לפרק בראש ובראשונה את שותפותם הקיימת בנכס, ורק אז ניתן יהיה לחלק בין הצדדים בגירושין את התמורה או ההתחייבויות הנגזרות מהנזלת הנכס ו / או מכירתו. לצורך העניין, נכס מקרקעין בבעלות משותפת לשני בני הזוג, יכול להימכר בגירושין לצד שלישי, כך שכספי המכירה יתחלקו בין הצדדים. אולם ישנה גם האפשרות שהנכס יימכר לאחד מבני הזוג בגירושין, שישלם לבן הזוג השני על חלקו היחסי בנדל"ן המדובר. על מנת שניתן יהיה להוציא אל הפועל הליכי פירוק שיתוף במקרקעין במסגרת הגירושין, חשוב לפנות להתייעצות עם עורך דין גירושין מעולה, שבהמשך יוכל גם לייצג את האינטרסים שלכם בתביעת הגירושין המתנהלת בערכאות או במסגרת הליך הגישור. 

כיצד פירוק שיתוף בגירושין מסייע באיזון משאבים?

במרבית המקרים של תהליכי גירושין, מנסים עורכי הדין לפעול על פי איזון משאבים, כך שבני הזוג יתחלקו שווה בשווה בנכסים אשר נצברו במהלך נישואיהם. בני הזוג צריכים לדרוש פירוק, אשר משמעותו הוא פירוק השותפות ביניהם. בכל הנכסים, לרבות מקרקעין, אך גם רכבים, קופות גמל, רהיטים שונים ועוד, אשר יכולים להימכר, החלוקה בכספי המכירה תתחלק בין בני הזוג.

בנכסים או נושאים אחרים שאינם יכולים להימכר, כמו למשל בנושא של חיית מחמד, ירושות, מתנות ועוד צריכים בני הזוג להגיע להסדר כלשהו, אשר יספק את שני הצדדים. המתווך בין בני הזוג יהיה על פי רוב עורך דין גירושין, אשר יוכל ללוות לאורך כל התהליך ולייעץ בנושאים השונים לזכות הלקוח ששכר את שירותיו.

 

מול איזו ערכאה מומלץ לטפל בפירוק שיתוף בגירושין?

לבני זוג הנמצאים בהליך גירושין ישנה אפשרות לפנות לבית המשפט לענייני גירושין, לבית הדין הרבני, לפנות לגישור או לפעול על פי הסכם ממון שנחתם ביניהם טרם נישואיהם. סביר להניח כי כל הליך שכזה ייתן תוצאות שונות, כתלות בהשקפת עולמו ובהסכמה האפשרית בין הצדדים.

זוגות אשר השכילו לחתום על הסכם ממון, עשויים להיות פטורים מדילמות שונות אשר הוסכמו ביניהם עוד לפני הנישואין. עם זאת, מרבית הזוגות המגיעים לבית המשפט מבקשים הליכי פירוק, ותובעים סעדים שונים הנדרשים להם.

 

השיקולים העומדים לנגד עיניו של בית המשפט המטפל בהליכי פירוק שיתוף בגירושין

כאשר מדובר על פירוק שיתוף בנכס מקרקעין, בית המשפט יידרש לעסוק במרכיבים נוספים של הבקשה, כמו קיומם של ילדים משותפים. ההחלטה לגבי עתידם של הנכסים תיעשה כאשר בית המשפט יעמיד את טובתם של הילדים בראש מעייניו. באופן כזה הוא ינסה לשמור על יציבות בחייהם, במידה המקסימלית האפשרית, ויסרב לפתרונות אשר מעמידים אותם בסכנה.

מה חשוב לדעת על פירוק שיתוף בגירושין
מה חשוב לדעת על פירוק שיתוף בגירושין

הקשיים שעלולים להתעורר בהקשר לפירוק שיתוף בגירושין

במסגרת הליכי גירושין ואיזון המשאבים, בני הזוג חפצים בדרך כלל במכירת הנכסים המשותפים וחלוקה בתמורה המתקבלת מעסקת המכירה. חלוקה בדירה או בית למגורים או בנכסי מקרקעין כמו חלקת קרקע או מגרש, היא אבן נגף מוכרת שמקשה על זוגות רבים להשלים את הליך הגירושין על מי מנוחות.

לא אחת, בני הזוג נאלצים להתמודד עם לא מעט אתגרים בדרך למכירת הנכס המשותף או שהם מתקשים להגיע לעמק השווה בנוגע לדרך לחלק את הנכס באופן שייטיב עם שניהם ועם ילדיהם. תפקידו של בית המשפט בעניין זה, הוא להכריע האם פירוק השיתוף בגירושין ומכירת הנכס לאחר מכן ישיאו את הרווחה המצרפית במקרה הנדון.

למשל, אם בעקבות פירוק השיתוף במקרקעין, לכל אחד מבני הזוג תהיה אפשרות לרכוש דירה חדשה למגורים, שבה יוכלו להלין את ילדיהם, עשוי בית המשפט לתמוך במהלך זה, ככל שניכר כי היחסים בין הצדדים יכולים לתמוך בעסקת המכר מבלי שאיש יקופח במסגרתה.

מנגד, במקרים שבהם מתעוררים קשיים במכירת הנכס, בית המשפט מוסמך להורות על מינויו של שמאי מקרקעין להערכת הנכס וקביעת מחיר המכירה שלו, ואחד מעורכי הדין שמייצגים את בני הזוג בגירושין, יהיה על תקן כונס נכסים שיהיה אמון על ניהול תהליך המכירה של הנכס, על כל שלביו.

 

עם מי מתייעצים בנושא של פירוק שיתוף בגירושין?

בהליכי גירושין כדאי להיוועץ בעורך דין המתמחה בדיני משפחה וחלוקת רכוש בין בני הזוג, כאחד. עו"ד גירושין מומחה ומנוסה בנושא של פירוק שיתוף מקרקעין בגירושין יכול לייעץ ללקוחותיו לגבי כל ההיבטים של המהלך האמור, לרבות הפרטים והדקויות המינוריים לכאורה בחוק, שעלולים להשפיע – לחיוב או לשלילה, על תוצאות הפעולה.

תהליך הגירושין כולו וההחלטות שהתקבלו במהלכו יושפעו באופן משמעותי וקריטי מהישות המשפטית אשר תעסוק בענייניו, בין אם ההליך ידון בבית משפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. פירוק שיתוף בגירושין יכול להיות נדון בבית המשפט רבני אם הוא הוגש במסגרת הבקשה לגירושין.

סביר להניח כי החלטות יישויות אלו יהיו שונות, למרות שהן חייבות לכבד זו את זו אם הוגשו בקשות בשתי ישויות אלו. כך או כך, מכיוון שהליך זה הינו קשה ומורכב, ויש לתת את הדעת על גורמים רבים, טוב יהיה אם יהיה לצידך עורך דין גירושין המבין את רזי החוק ואת הפתרונות הפוטנציאליים.

 

בשורה התחתונה

הליך פירוק שיתוף בגירושין בא לאפשר לזוגות בעלי נכסים משותפים, לפצל את בעלותם בנכס ולהתחלק ברווח המתקבל ככל שיבחרו למכור אותו לצד שלישי.כאשר מדובר בנכסים משותפים כמו דירה או בית למגורים שבני הזוג התגוררו בה לצד ילדיהם הקטינים, בהליך פירוק השיתוף בגירושין חשוב לחשוב גם על טובתם של הילדים, באופן שיאפשר לשמור על היציבות בשגרת יומם ויבטיח שיהיה להם מקום בטוח וקבוע ללון ולגדול בו.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

זכויות בעלות על דירה

זכויות בעלות על דירה בהליך הגירושין מהווה את סיומה של מערכת יחסים זוגית ומשפחתית אך הוא גם מהווה סיום של שותפות בכל הנוגע לרכוש של

איזון משאבים

גירושין הינם הליך קשה מנטלית אך גם סבוך מבחינה משפטית וחשוב לתת את הדעת על כל הנושאים הדורשים הסדרה בעת הליך הגירושין. אחד מאלו הינו

פירוק שיתוף בדירה

עבור זוגות רבים הנכס המשמעותי ביותר שירכשו לאורך חייהם הזוגיים יהיה דירת מגורים או לעיתים דירה להשקעה. בעת הליך הגירושין שהוא פירוק הסכם הזוגיות בין

רכוש שהושג לפני הנישואין

חלוקת רכוש בגירושין הינה אחת הסיבות העיקריות לסכסוכי גירושין והגשת תביעות. כתוצאה מכך הליך הגירושין שהוא קשה לכל הגורמים המעורבים בו, הופך לקשה אף יותר

חלוקת רכוש בגירושין

גירושין הוא אחד השלבים במערכת הזוגית שאף זוג אינו רוצה להגיע אליו. ורבים מחליטים לדחות ולהדחיק כל מחשבה והחלטה הקשורה בהליך רק לרגע בו ידרשו

חלוקת דירה בגירושין

אחת הסוגיות הקשות ביותר המתעוררות בעת הליך הגירושין של בני זוג הינה חלוקה של הרכוש של בני הזוג בכלל ושל הדירה שבבעלותם בפרט. מדובר באחד