כתיבת צוואה בהליך הגירושין

אין זה סוד שכתיבת צוואה בהליך הגירושין זו לא משימה קלה או נוחה לביצוע, אך כזו שחשוב מאוד לבצע אותה. הסיבה לכך היא שעל פי חוק הירושה הישראלי, לבני זוג נשואים, יש זכות לרשת זה את זו כברירת מחדל, כאשר חמישים אחוזים מכלל רכושו של אדם שהלך לעולמו, יועברו לחזקת בת או בן זוגו. לכן ישנה חשיבות מכרעת לכתיבת צוואה בהליך הגירושין כאשר לא קיימת אחת כזו וכן לעדכון צוואה קיימת, כך שתבטא את סדרי העדיפויות העדכניים של אדם המצוי בתהליכי גירושין מהאישה או הבעל, וסביר שלא יהיה מעוניין להוריש להם את רכושו.

עבור מי כתיבת צוואה בהליך הגירושין רלוונטית?

על פי הסטטיסטיקה העדכנית, למעלה משליש מן הזוגות הנשואים במדינת ישראל מגיעים בשלב כזה או אחר להליכי גירושין. ברבים מן המקרים הללו, כחלק מהליך הגירושין, חותמים בני הזוג על הסכמי גירושין הכוללים התייחסות לנושאים השונים הנוגעים להסדרת הפרידה המתוכננת ביניהם. בין הנושאים הללו ישנם נושא מתן הגט, תשלומי המזונות לילדים ולאישה, הסדרי המשמורת והראייה, והחלוקה של הרכוש בין בני הזוג המתגרשים.

אולם מלבד הנושאים הנ"ל, חשוב ביותר למי שמצויים בהליכי גירושין, לחשוב גם על הנושא של כתיבת צוואה בהליך הגירושין, שהיא חיונית גם אם אתם זוג במעמד "ידועים בציבור" שהחליט "לפרק את החבילה".

 

מדוע כתיבת צוואה בהליך הגירושין נחוצה כל כך?

הליכי גירושין, מטבעם מובילים לכך שסדרי העדיפויות של אנשים הנוגעים בין היתר לרכושם וכספם, משתנים באופן דרמטי. ישנן החלטות הנוגעות לחלוקת רכוש עם בני הזוג, אותן אנשים מקבלים ערב נישואיהם או בתחילתם, אשר באופן טבעי כבר לא יהיו תקפות בפנותם להתגרש מאותו בן זוג.

 

חשיבותה של כתיבת צוואה בהליך הגירושין כשכבר קיימת צוואה

למרבה הצער, כשלא קיימת צוואה מעודכנת שנוסחה כשהגירושין כבר היו על הפרק, אותה צוואה שאדם חתם עליה לפני המשבר בנישואיו, תיוותר תקפה מבחינת החוק, גם לאחר גירושיו. משמעות הדבר היא שכאשר בעל הצוואה יעבור לעולם שכולו טוב, הגרוש/ה של אותו אדם, יוכלו להנות מהזכויות ברכוש שלו.

כתיבת צוואה בהליך הגירושין
כתיבת צוואה בהליך הגירושין

חשיבותה של כתיבת צוואה בהליך הגירושין כשאין בנמצא צוואה

כפי שהזכרנו במבוא למאמר זה, בחוק הירושה על פי דין, נקבע שלבני זוג נשואים, יש זכאות לרשת האחד את השנייה באופן אוטומטי, כשחמישים אחוזים מרכושו של אדם מועבר לחזקתם של בת או בן הזוג עם פטירתו. כתיבת צוואה בהליך הגירושין נחוצה אף יותר במקרים אלו, על מנת להבטיח שבמקרה של פטירה חס וחלילה של מי מבני הזוג טרום השלמת הליך הגירושין, לבני זוגם לא תהיה זכות אוטומטית לרשת אותם.

 

מי יורש אדם שנפטר מבלי שדאג לכתיבת צוואה בהליך הגירושין?

חוק הירושה על פי דין, הוא דבר חקיקה בו מוגדר שכאשר אדם בישראל הולך לעולמו, הרכוש שהיה בבעלותו ייתחלק בין יורשיו על פי הדין.

 

מי הם היורשים על פי דין של אדם שנפטר ללא כתיבת צוואה בהליך הגירושין?

בסעיף 10 בחוק זה נקבע שבן או בת זוגו של המנוח, הם יורשיו לפי הדין. חוק זה אף מקנה לבני זוג קדימות על פני שאר היורשים החוקיים, לרבות עדיפות על פני ילדיו של הנפטר. לכן, באם הנפטר לא הניח אחריו צוואה, מחצית מקניינו, תועבר לחזקתם של בני הזוג באופן אוטומטי, לרבות כלי הרכב המשפחתי ויתרת הרכוש שבני הזוג צברו במשותף.

 

מי נחשבים לבני זוג לעניין הירושה לפי דין?

בהקשרנו חשוב לציין, כי חוק הירושה לפי דין אינו מחשיב רק זוגות נשואים כבני זוג, לעניין חלוקת הרכוש של הנפטר. בני זוג במעמד "ידועים בציבור" כלולים גם הם במסגרת ההגדרה הזו, ולכן תהיה להם זכאות לרשת את המנוח אם לא נכתבה צוואה עם הוראות המנשלות אותם מזכותם ברכושו הפרטי של בן זוגם.

 

מתי מומלץ לגשת לכתיבת צוואה בהליך הגירושין?

מומלץ לגשת לכתיבת צוואה בהליך הגירושין כבר משלביו הראשוניים של המשא ומתן לקראת הגירושין, או לחילופין כשתיק הגירושין נפתח רשמית בערכאות.

 

מה דינם של הנכסים והרכוש המשותפים לבני הזוג בכתיבת צוואה בהליך הגירושין?

גם במידה והחלטתם לפנות לכתיבת צוואה בהליך הגירושין, מתוך שאיפה לשלול מבני זוגכם לשעבר את זכותם ברכושכם, חשוב לדעת שהדבר איננו מאפשר פגיעה בזכויותיהם של בני הזוג ברכוש המשותף שנצבר ביניכם בתקופת נישואיכם. כיום, חלוקת רכוש משותף בגירושין, מתבצעת בכפוף לחוק יחסי ממון בין בני זוג, בשיטה שנקראת "הסדר איזון משאבים".

זאת למעט במקרים של זוגות שחתמו על הסכמי ממון או מי שנישאו זה לזו לפני שנת '74. במקרה האחרון, חלוקת הרכוש המשותף בגירושין תבוצע על פי "הלכת השיתוף" שהיא הוראת החוק לעניין זה שנהוגה הייתה בישראל טרום חקיקתו של חוק יחסי ממון בין בני זוג.

 

כיצד כתיבת צוואה בהליך הגירושין מבוצעת הלכה למעשה?

את המשימה המורכבת והרגישה של כתיבת צוואה בהליך הגירושין, כדאי ואף מומלץ לבצע בכלים מקצועיים ובליווי של עו"ד גירושין אשר מתמחה גם בדיני צוואות וירושות. כחלק מכתיבת הצוואה בגירושין, יהיה עליכם לקבוע מי יהיו הזכאים לרשת אתכם (ילדיכם, הוריכם, אחיכם, או כל אדם אחר שיש לו משקל בחייכם).

זאת על פי העדפותיכם העדכניות בזמן ניסוח הצוואה העדכנית. כמו כן, תידרשו גם לקבוע כיצד הכספים והרכוש שלכם יתחלקו בין הזכאים שמניתם בצוואתכם. כחלק מן התהליך של כתיבת צוואה בהליך הגירושין, אסור לשכוח גם לכלול במסמך התייחסות מפורשת לצורך להדיר את בני זוגכם לשעבר (אשר מולם פתחתם בהליך הגירושין) מחלקם בצוואה בכל תרחיש שעשוי להיווצר.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

צוואה פגומה

צוואתו של אדם היא מסמך שהוא מותיר בחייו, המורה על אופן ההתנהלות וחלוקת הרכוש שלו אחרי מותו. הן החוק האזרחי והן הדין הדתי, מחייבים את

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הינו צו שבו משתמשים כאשר אדם הולך לעולמו ומשאיר אחריו צוואה שצריך לממש. מדובר במסמך המאפשר להוציא אל הפועל את צוואתו של

עדי קיום לצוואה

על פי סעיף 20 לחוק הירושה דרושים שני עדי קיום לצוואה בזמן החתימה עליה, על מנת שמסמך הצוואה ייחשב כמסמך בעל תוקף חוקי מחייב. חשוב

תיקון טעויות בצוואה

לא מעט אנשים ממהרים לערוך מסמך צוואה חדש לקראת הליכי הגירושין שלהם או תוך כדי ניהול תביעת גירושין, ובעקבות פיזור הדעת שבו הם נתונים במסגרת

צוואה נוטריונית

כשאדם ניגש להליכי גירושין וקיים מסמך צוואה שנכתב לפני שהגירושין היו על הפרק, במרבית המקרים אותה צוואה הופכת לא רלוונטית במצב העניינים החדש. זאת מאחר

עורך דין צוואות בגירושין

פניה לעורך דין צוואות בגירושין היא צעד חיוני מאוד לכל אחד מהצדדים בהליך. זאת משום שהפרידה העתידית מן הבעל או האישה מובילה מטבע הדברים לשינויים