כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין

אחת הסוגיות המרכזיות בהליך גירושין היא חלוקת הרכוש  והנכסים שצברו בני הזוג לאורך השנים. כאשר קיימת הסכמה בין בני הזוג, החלוקה עשויה להסתיים במהירות. אולם יש מקרים שבהם מתגלעת מחלוקת בין בני הזוג בדיוק בנושא הזה. כאשר בני הזוג אינם מסוגלים להגיע להסכמה, מתבצע  הליך של כינוס נכסים בגירושין. בשלב הבא נמכרים הנכסים לכל המרבה במחיר והתמורה שמתקבלת מחולקת בין שני בני הזוג שווה בשווה. בשורות להלן נעסוק בחלוקת הרכוש על ההיבטים השונים שלה. איך מתבצעת חלוקת רכוש בהסכמת הצדדים? מה קורה אם אחד מבני הזוג מקבל רכוש שהשווי שלו גדול מהשווי של הרכוש שמקבל בן הזוג השני? מתי בדיוק מתבצע כינוס הנכסים? איזה רכוש לא יחולק בין הצדדים? למה חשוב להסתייע בשירותיו המקצועיים של עורך דין גירושין בהליך חלוקת הרכוש? להלן התשובות.

על חלוקת רכוש בהסכמת הצדדים בגירושין והדרך להסדרתה

אם שני הצדדים בהליך הגירושין מגיעים להסכמה על אופן חלוקת הרכוש, כי אז החלוקה תתבצע בקלות ובמהירות יחסית.

שלבי החלוקה הם כדלקמן:

 1. הגדרת הרכוש המשותף: יוגדרו פריטי הרכוש המשותף – כספים, רכוש, עסקים ונדל"ן.
 2. הערכת מחיר: כל פריטי הרכוש יעברו הערכת מחיר באמצעות שמאי.
 3. חלוקת פריטי הרכוש: פריטי הרכוש השונים יחולקו בין בן הזוג לפי ההסכמות שגובשו ביניהם.
 4. איזון משאבים: אם יתברר שהחלק של אחד מבני הזוג גדול יותר, הוא יעביר לידי בן הזוג השני סכומי כסף שיכסו את ההפרש.

כאשר קיימת הסכמה בין בני הזוג, הליך כינוס נכסים בגירושין הופך למיותר ולא מתבצע. עם זאת, הנוכחות של עורך דין גירושין חשובה גם במקרה הזה. עורך הדין ידאג לאינטרס של הלקוחות שלו ויוודא שחלוקת הרכוש בוצעה בצורה ההוגנת ביותר.

 

כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין בעקבות מחלוקת על חלוקת הרכוש

הסכמה על אופן חלוקת הרכוש שצברו בני הזוג היא הדרך הנאותה ביותר לחלוקת הממון בהליך הגירושין. עם זאת, לא אחת קורה שבני הזוג אינם מגיעים להסכמה כלל ועיקר. במקרים האלה, אופן הפעולה המתבקש הוא שונה לגמרי. במצב הזה, פונה עורך דין גירושין לבית המשפט ומבקש למנות כונס נכסים לרכוש המשותף. בהמשך, מתבצעת הערכת הנכסים ומכירה שלהם לכל המרבה במחיר כדרך לבצע פירוק שיתוף בנכסים המשותפים.

 

שלבי הנזלת הרכוש למטרת כינוס נכסים בגירושין

להלן השלבים במכירת הרכוש באמצעות כינוס נכסים:

 • מינוי כונס נכסים מטעם בית המשפט: אחרי הודעה של בני הזוג על העדר הסכמה באשר לחלוקת הרכוש, ממנה בית המשפט כונס נכסים לרכוש המשותף. ככל שהרכוש הוא מרובה יותר וככל שהמרכיבים שלו מגוונים יותר, כך הצורך בכונס נכסים הוא משמעותי יותר.
 • כינוס הנכסים ברכוש המשותף: כונס הנכסים פועל לכינוס כלל הנכסים הכלולים הרכוש המשותף – כספים, נדל"ן, עסקים, קניין רוחני ועוד.
 • מכירת הרכוש: בשלב הבא, כונס הנכסים מוכר את הרכוש לכל המרבה במחיר. זאת, בין אם בעסקה כוללת אחת ובין אם בעסקאות בודדות למכירת מרכיבי הרכוש השונים. הכסף עובר לקופת הכינוס.
 • חלוקת הכספים שהצטברו: בתום התהליך, מחולקים הכספים שהצטברו בקופת הכינוס שווה בשווה בין הצדדים.
כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין
כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין

איזה רכוש לא יחולק בין הצדדים בגירושין?

הרכוש שמחולק בין הצדדים הוא כאמור הרכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין. דירה שנרכשה בתקופה הזאת תיחשב חלק מהרכוש המשותף. גם עסק שהוקם או נרכש בתקופה הזאת יימנה עם הרכוש המשותף. כמו כן כל נכס אחר שנרכש בתקופה הזאת – כלי רכב, חפצי אמנות, רהיטים, ספרים ועוד.

כינוס נכסים בגירושין יכלול את כל הפריטים הללו. זה המקום להדגיש שגם נכסים שנרכשו בתקופת הנישואין ונרשמו על שם אחד מבני הזוג ייחשבו רכוש משותף.

עם זאת, יש פריטי רכוש שלא יצרפו לכינוס הנכסים ולא יחולקו:

 1. נכסים שהיו שייכים לאחד מבני הזוג לפני הנישואין. נכסים אלה יחזרו לידי בן הזוג הרלבנטי.
 2. נכסים שניתנו במתנה לאחד מבני הזוג: גם נכסים כאלה יעברו אחרי הגירושין לבן הזוג שקיבל אותם.
 3. ירושה: נכסים שעברו בירושה לאחד מבני הזוג, לא יצורפו לכינוס הנכסים.

 

הפתרון במחלוקות על נכסים ששייכים לאחד מבני הזוג

ככלל, כינוס נכסים בגירושין נועד לספק פתרון נאות במצבים שבהם אין הסכמה בין בני הזוג. למרות האמור לעיל, יש מקרים שבהם קיימת מחלוקת גם על נכסים שהיו שייכים לאחד מבני הזוג. עיקר המחלוקת נסב בדרך כלל סביב שינויים ושיפוצים שבוצעו בנכס כזה במטרה להשביח אותו. במקרים כאלה, נדרשת הערכת שמאי  שתבוא לידי ביטוי בחלוקה הסופית של הרכוש.

 

הסכמים קודמים בין בני הזוג והמשמעות שלהם לעניין חלוקת הרכוש בגירושין

אם בני הזוג חתמו על הסכם רכוש לפני הנישואין, כי אז תתבצע חלוקת הרכוש המשותף על פי העקרונות שהותוו בהסכם. בדרך כלל, הסכמים כאלה עוסקים ברכוש שהיה קיים בזמן החתימה. הסכם כזה עשוי להתוות אופן חלוקה שונה מזה שיתבצע בהעדר הסכם. עם זאת, אם לבני הזוג יש בעת הגירושין רכוש שלא הוזכר בהסכם, ואם אין סעיף הנודע לרכוש הזה. כי אז הוא יחולק שווה בשווה בין בני הזוג.

 

תפקידו של עורך דין גירושין לעניין ההערכה והחלוקה של הרכוש בגירושין

ככלל, אפשר להשוות את מוסד המשפחה לעסק. ככל שהמשפחה מתפקדת העסק ממשיך לצמוח ולהשתבח. הליך גירושין עוצר את הפעילות העסקית. לא רק שההתפתחות של העסק נעצרת, אלא שכלל הנכסים שנצברו בו מחולקים בין השותפים. כינוס נכסים ומכירה שלהם איננה האפשרות המועדפת, והוא מתרחש בדרך כלל כאשר אין הסכמה בין הצדדים.

בכל מקרה, כדאי ואפילו חשוב להסתייע בעורך דין גירושין אם וכאשר הוחלט לפרק את החבילה ולחלק את הנכסים המשותפים. התפקיד של עורך דין גירושין בהליך הזה הוא מורכב. עורך הדין יעקוב אחרי הליך כינוס הנכסים והערכת השווי שלהם. הוא דם יעקוב אחרי המכירה של כל אחד מהנכסים ויוודא שהלקוח שלו לא קופח תוך כדי המכירה וחלוקת הרכוש.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

זכויות בעלות על דירה

זכויות בעלות על דירה בהליך הגירושין מהווה את סיומה של מערכת יחסים זוגית ומשפחתית אך הוא גם מהווה סיום של שותפות בכל הנוגע לרכוש של

איזון משאבים

גירושין הינם הליך קשה מנטלית אך גם סבוך מבחינה משפטית וחשוב לתת את הדעת על כל הנושאים הדורשים הסדרה בעת הליך הגירושין. אחד מאלו הינו

פירוק שיתוף בדירה

עבור זוגות רבים הנכס המשמעותי ביותר שירכשו לאורך חייהם הזוגיים יהיה דירת מגורים או לעיתים דירה להשקעה. בעת הליך הגירושין שהוא פירוק הסכם הזוגיות בין

רכוש שהושג לפני הנישואין

חלוקת רכוש בגירושין הינה אחת הסיבות העיקריות לסכסוכי גירושין והגשת תביעות. כתוצאה מכך הליך הגירושין שהוא קשה לכל הגורמים המעורבים בו, הופך לקשה אף יותר

חלוקת רכוש בגירושין

גירושין הוא אחד השלבים במערכת הזוגית שאף זוג אינו רוצה להגיע אליו. ורבים מחליטים לדחות ולהדחיק כל מחשבה והחלטה הקשורה בהליך רק לרגע בו ידרשו

חלוקת דירה בגירושין

אחת הסוגיות הקשות ביותר המתעוררות בעת הליך הגירושין של בני זוג הינה חלוקה של הרכוש של בני הזוג בכלל ושל הדירה שבבעלותם בפרט. מדובר באחד