5 טיפים למציאת עורך דין לצורך ייצוג בתיקי נזקי רכוש

נזק לרכוש יכול להיווצר בשני אופנים.

הראשון הוא נזק שאדם גורם לרכושו ואילו השני הוא נזק שאדם גורם לרכושו של אחר.

לעיתים אדם עשוי למצוא עצמו בצד שגרם את הנזק ולעיתים בצד הסובל מהנזק.

ההליך המשפטי מאפשר לנפגע לתבוע את הצד המזיק ולקבל פיצוי שיהלום את היקף הנזק.

על מנת להגיע לתוצאה הטובה ביותר יש צורך בייצוג משפטי מקצועי.

תביעת נזקי רכוש – קווים לדמותה

נזק לרכוש הוא כל מצב שבו קניינו של אדם, בין אם מדובר בנכס נייד או לא נייד, נפגע כתוצאה מפעולה של גורם אחר. אותה פעולה מזיקה עשויה להקים עילת תביעה עבור הצד הנפגע בגין הנזק שנגרם. היקפה של תביעה זו הוא בהתאם לשווי הנזק, לצד הוצאות הכרוכות במימון ההליך המשפטי.

 

סוגי תביעות נזקי רכוש

הסוג הנפוץ של נזק לרכוש הוא במקרה של תאונת דרכים. בהקשר זה רצוי להבדיל בין נזק לגוף במקרה של תאונה שהדין החל עליו הוא מיוחד ונזק לרכוש שהדינים החלים עליו הם דיני הנזיקין הכלליים. סוג נוסף של נזק לרכוש הוא נזק לנגרם למבנה. לדוגמה, דייר הגר בקומה גבוהה עשוי לגרום נזק לדייר שמתחתיו עקב רטיבות שנגרמה מתחזוקה לקויה ופגעה בשתי הדירות.

דוגמה נוספת לנזק רכושי אולם מעט שונה, הוא נזק שנגרם לדירת מגורים מעצם בנייה לקויה מצד הקבלן שבנה אותה. במקרה זה חלים דינים שונים ומגוונים שנועדו לתת כלים משפטיים לדיירים להתמודדות עם בנייה רשלנית של ביתם מצד הקבלן.

 

הסיכונים בתביעות נזקי רכוש

מבחינת הצד התובע, על מנת להצליח בתביעת רכוש, יש צורך קודם כל בהוכחת הנזק. עליו להוכיח כי הנזק נובע מהתרשלות או כוונה של הצד הנתבע וכי יש קשר סיבתי בין הנזק שנגרם להתנהגות הרשלנית. הצד הנתבע נדרש להראות כי לא מתקיים אחד מאותם שלושת רכיבים ובכך לנתק את הקשר שלו לנזק הנטען או לחילופין להראות כי לא נגרם כל נזק.

הנטל המוטל על התובע הוא להוכיח כי טענתו היא סבירה יותר מזו של הנתבע מאחר שנטל ההוכחה הוא עליו. הסיכון באי הוכחה הוא לא רק הפסד בתביעה, אלא נשיאה בעלויות נוספות כתוצאה מהטלת הוצאות מצד בית המשפט במסגרת פסק הדין הדוחה את התביעה.

5 טיפים למציאת עורך דין לצורך ייצוג בתיקי נזקי רכוש
5 טיפים למציאת עורך דין לצורך ייצוג בתיקי נזקי רכוש

כללים חשובים בעת חיפוש עורך דין לייצוג בתביעות נזקי רכוש

על מנת לשפר את סיכוי התביעה או סיכויי ההתגוננות מתביעה, חשוב להקפיד על הכללים הבאים בעת בחירת עורך דין נזקי רכוש מומחה:

  • התמקצעות של עורך הדין בתחום הנוגע לתביעה.
  • ניסיון עשיר בניהול תיקי נזקי רכוש בבית המשפט.
  • קשב לצרכי הלקוח וזיקוק מטרתו בהגשת התביעה.
  • יכולת לייצר מספר אסטרטגיות חלופיות לשם השגת יעדי התביעה.
  • מסוגלות להבהיר ללקוח את המצב המשפטי והסיכונים הכרוכים בהגשת התביעה.

 

ייצוג משפטי בתביעת נזקי רכוש – לבחור את הטוב ביותר

הגשת תביעת נזקי רכוש דורשת הבנה מעמיקה בתחום הידע הרלוונטי לתביעה. היא דורשת מעורך הדין יצירתיות ויכולת לשכנע בדבר אחריות הצד הנתבע לנזק שנגרם לטובת השגת פיצוי מירבי ותיקון העוול ממנו סובל הצד התובע. מן העבר השני, אדם אשר נתבע בגין גרימת נזק לרכוש, זקוק גם הוא לייצוג מקצועי. זאת, על מנת שלא לחוב בפיצוי בגין נזק שייתכן שאינו אשם בגרימתו.

 

פטיש

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף

העלאת קצבת נכות 2022 ביטוח לאומי

 באתר של הביטוח הלאומי ניתן להתעדכן בהעלאת קצבת הנכות ובתוספות לאוכלוסיות שונות. המאמר יפרט מתי ניתן לקבל קצבת נכות ומהו תשלום הקצבה נכון ל-2022.  

האם ניתן להתגרש גם אם אחד הצדדים מסרב

המצב המשפטי בישראל, בכל הנוגע לנישואין וגירושין, הינו מורכב במיוחד והתחום כולו כפוף לדין הדתי. בני זוג יהודים נשואים יכולים להתגרש רק באמצעות ההליך הדתי