טובת הילד בגירושין

כאשר בני זוג נקלעים להליך גירושין, הדבר מוביל במקרים רבים לעימות חזיתי בין הצדדים, כשסלע המחלוקת העיקרי הוא לרוב נושא המשמורת על הילדים המשותפים. למרות העובדה שרוב ההורים חפצים בטובתם של ילדיהם, לא אחת העימות סביב הסכמי משמורת, זמני השהות עם הילדים, וכן דמי המזונות לילדים, הופכים למלחמה עקובה מדמעות, שהראשונים להיפגע בה הם דווקא הילדים. במסגרת המאמר להלן נסביר על הנטיה של הורים מסורים רבים, לשכוח את טובת הילד בגירושין, ואת האופן בו המחוקק ומערכת המשפט, שואפים להגן על ילדים מפני פגיעה ארוכת טווח בתהליך.

טובת הילדים בגירושין – אינטרס משותף שהורים נוטים לשכוח ממנו

נושא החזקת הילדים אחרי הגירושין, מהווה סלע מחלוקת גדול מאוד בו נתקלים בני זוג המצויים בהליך גירושין. שאלות כמו: מי יהיה ההורה שיקבל את המשמורת בילדים ומי יסתפק בהסדרי ראיה בלבד – נוטות להדיר שינה מעיניהם של הורים רבים שהחליטו להתגרש האחד מהשנייה, אך עדיין מעוניינים להישאר נוכחים בחיי ילדיהם בצורה משמעותית ופעילה.

הדיון בסוגיית המשמורת והסדרי הראייה, מובילה גם להתדיינות סביב נושא דמי המזונות לילדים, שיש לו משמעויות כספיות בעלות משקל, שמלבות את החיכוכים בין ההורים. על רקע זה, למרות הרצון ההדדי להגן על הילדים מכל רע ולהשיא את טובתם בהליך הגירושין, הילדים נחשפים לא אחת למאבקי כוחות בין הוריהם – מאבקים שמובילים לערעור תחושת היציבות והביטחון של הילד בחייו.

מעבר לכך, אובדן האמון בין הצדדים בגירושין, מוביל במקרים לא מעטים, גם לחשדנות הדדית, ולחשש שלעיתים הוא אף מוצדק, כי ההורה השני יפעל להרחקת הילדים מבן הזוג לשעבר ואף יסית אותם כנגדו. כאשר ההורים מחליטים לערב את הילדים בהליך הגירושין בצורה פעילה ואף מגדילים לעשות ומשתמשים בילד כקלף מיקוח בתהליך, פוטנציאל הפגיעה בילדים הוא אדיר.

 

על מה הם נלחמים? גורמי המחלוקת הנוגעים לילדים בגירושין

ישנם מספר גורמי מחלוקת בולטים, אשר נוטים לחזור על עצמם במרבית הליכי הגירושין שבהם מעורבים ילדים:

  1. מחלוקת סביב קבלת משמורת יחידנית בילדים: עד לפני תקופה קצרה יחסית, בהליכי גירושין בישראל, זכות המשמורת בילדים, הייתה מוענקת כמעט כברירת מחדל, לאמם של הילדים. עם זאת, לאחרונה חלו שינויים בהלכה הפסוקה בנושא זה וכיום הסדרי משמורת משותפת, אינם עניין יוצא דופן בנוף המקומי, כאשר מדובר בילדים שמלאו להם 6 שנים ויותר.
  2. מחלוקת סביב הסדרי ראיה: באותם מקרים שבהם המשמורת על הילדים ניתנת רק לאחד ההורים, יש לגבש הסדרי ראיה על מנת לאפשר להורה האחר לקיים קשר קבוע ובריא עם ילדיו. כאשר ההורים אינם מצליחים להגיע להסכמה בנוגע לזמני השהות של הילדים עם כל אחד מהם, הנושא מגיע לא אחת לבתי המשפט שנדרשים באופן חד צדדי להכריע בנושא.
  3. מחלוקת סביב מקום מגוריהם של הילדים לאחר הגירושין: מחלוקות בנושא זה מתעוררות במקרים שבהם ההורה בעל המשמורת רוצה לעבור למקום מגורים מרוחק. הדבר עשוי להקשות מאוד על ההורה שאינו משמורן, בשמירה על קשר רציף עם הילדים. לכן גם בהקשר זה מוגשות תביעות רבות בגירושין.
טובת הילד בגירושין
טובת הילד בגירושין

כך שואפת מערכת המשפט לשמור על טובת הילד בגירושין

"טובת הילד בגירושין" היא מושג גנרי ומעורפל למדי. לכן אכיפת מימושו בפן המשפחתי והמשפטי, אינה עניין של מה בכך. בכל הנוגע למעורבות של הילדים בהליך הגירושין, טובתו של הילד תלויה במידה רבה בנכונותם של הוריו – מסוכסכים ככל שיהיו, להגיע להסכמות משותפות בכלל העניינים שנוגעים להמשך החזקת הילדים וגידולם בתום הליך הגירושין.

מערכת המשפט בישראל שואפת למנוע פגיעה בילדים בגירושין, ולכן כאשר ההורים אינם מצליחים להגיע להסכמה הדדית בסוגיות הנוגעות לטיפול בילדים, באופן מכבד ויעיל, בתי המשפט רשאים למנות בתיק הגירושין צד שלישי, שיהא אחראי לקבוע מה הפתרון הטוב ביותר עבור הילדים, וכיצד ראוי לפעול בכדי שטובת הילד בגירושין תבוא לכלל ביטוי בתהליך קבלת ההחלטות ובהסכם הגירושין או פסק הדין שיינתן בתיק.

 

מה בין משמורת, זמני שהות וטובת הילד בגירושין?

באופן כללי בתי המשפט בארץ שואפים תמיד לגשר בין הורים מתגרשים לטובתם של ילדיהם. לכן כאשר בית משפט למשפחה או בית דין רבני ניגשים להכריע בנוגע למשמורת, זמני שהות או דמי מזונות בגירושין, הם עושים זאת כשלנגד עיניהם עומדת השאיפה להשיא את טובת הילד עד כמה שניתן.

לשם כך, נוהגים בתי המשפט בישראל למנות עובדים סוציאליים או פסיכולוגים שמלווים הליכי גירושין עם ילדים בהתאם לצורך. יתר על כן, פקידת סעד הממונה מטעם בית המשפט, נדרשת להפיק דו"ח הנקרא "תסקיר סעד", ובו מצורפת חוות דעתה הכוללת המלצה בנושא הסכמי המשמורת והסדרי הראייה שנכון לקבוע לטובת הילד בגירושין.

חשוב לציין שלמרות שבית המשפט איננו חייב לפעול על פי ההמלצות בתסקיר זה, בחלקם הגדול של המקרים, כאשר הנסיבות מאפשרות זאת, ההמלצות הללו אכן תתקבלנה.

 

כדי לקבוע מהי טובת הילד בגירושין צריך לפעמים לשאול אותו להעדפותיו

ישנם מקרים שבהם בתי המשפט מבקשים לשמוע מפיו של הילד, עם איזה הורה הוא מעדיף להתגורר. ההחלטה האם לערב את הילדים כצד בהליכי גירושין ובהקשר לקביעת הסדרי משמורת וראייה בין ההורים, מתקבלת כתלות בשיקול הדעת של בית המשפט הדן בתיק הגירושין.

למרות שהלכה למעשה, לא חלה על בית המשפט חובה עקרונית להכריע בנושאים אלו בהתאם להעדפותיו של הילד, לא אחת ההעדפות של הילד בהחלט נלקחות בחשבון כפקטור מכריע לעניין קבלת ההחלטות הנוגעות להסדרי המשמורת והראייה בגירושין.

 

חשיבות הפנייה לסיוע מעורך דין לשמירה על טובת הילד בגירושין

כשבני זוג נמצאים בהליך גירושין, חשוב מאוד לפנות לעורך דין גירושין עם התמחות בדיני משפחה, כדי לשמור על טובת הילד בגירושין. התייעצות זו נועדה לשמור עד כמה שניתן על האינטרס של כל אחד מהצדדים מבלי לפגוע בילדים שנקלעו בעל כורחם להליכי גירושין.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

שיתוף הילדים בהליך הגירושין

כאשר דנים בסוגיה של שיתוף הילדים בהליך הגירושין, למעשה מדובר בשיתוף הילדים בשני מובנים: הראשון מתייחס לשיתוף הילדים בפן המשפחתי, של הצגת בשורת הגירושין הצפויים