זכויות בזמן גירושין

הליכי גירושין, הם חוויה כאובה, קשה ומאתגרת מטבעה, הפוגעת כלכלית ורגשית בשני הצדדים, במרבית המקרים. אולם בזמן גירושין ישנן זכויות אשר שמורות על פי חוק לכל אחד מן הצדדים, שחשוב לדעת על קיומן על מנת שניתן יהיה למצותן.

בשורות הבאות נסביר אילו זכויות בזמן גירושין מקנה החוק בישראל לכל אחד מהצדדים, אילו זכויות יש לאישה בגירושין ואחריהם, מהן הזכויות השמורות לגבר בתהליך, אילו זכויות בזמן גירושין אינן משותפות לשני בני הזוג, ובאיזה אופן מעורבותו של עו"ד גירושין יכולה לסייע למיצוי זכויותיו של כל אחד מבני הזוג בהליך.

זכויות משותפות של שני הצדדים בגירושין

בין הזכויות היותר חשובות בזמן הגירושין שכל אחד מבני הזוג נהנה מהן, ישנה הזכות לחלוקת הרכוש המשותף, שווה בשווה. הכוונה הינה לרכוש ונכסים שאותם צברו בני הזוג יחדיו במסגרת תקופת נישואיהם. לרוב הכוונה הינה לרכוש פיזי הכולל, כסף, נכסי מקרקעין, כלי רכב, עסק עצמאי, וכל נכס שאותו ניתן לכמת ולבצע הערכה לערכו הכספי.

כמובן, מלבד קניין פיזי, ישנו גם מושג של קניין רוחני, ואת פירותיו יש לחלק בין הצדדים בגירושין. מעבר לכך, ישנה כמובן הזכות של כל אחד מן הצדדים לקשר רציף עם ילדיו, המוסדרת בגירושין באמצעות הסכמי משמורת והסדרי ראייה, למעט במקרים יוצאי דופן של העדר מסוגלות הורית או נסיבות חריגות של אחד מהצדדים.

אילו זכויות בזמן גירושין מקנה החוק בישראל לכל אחד מהצדדים?

חוקי הגירושין במדינת ישראל ובכלל, מקנים לכל אחד מהצדדים בהליך הגירושין, מספר זכויות חשובות, הנחלקות ל – 3 קטגוריות עיקריות:

  1. זכויות ממוניות: כפי שצוין לעיל, כלל הרכוש המשותף שצברו בני הזוג תוך כדי תקופת הנישואין שלהם, יתחלק ביניהם בגירושין באופן שוויוני, אלא אם קיים הסכם ממון או הסכם קדם נישואין שקובע אחרת. מדובר בהקשר זה על כספים וחסכונות, נכסי נדל"ן וקרקעות, מיטלטלין, כלי רכב, עסקים, וכדומה.
  2. זכויות יוצרים: אף שלכאורה גם זכויות בקניין רוחני נועדו לחלוקה שוויונית בין בני הזוג במסגרת הגירושין, לא מדובר בנושא פשוט במיוחד למימוש. אולם ככלל, גם תעודות מקצוע והשכלה מסוגים שונים, שנרכשו בזמן הנישואין, עשויות להיות ברות חלוקה, ככל שניתן לכמת את סך ההכנסות הצפויות כפועל יוצא של רכישת המקצוע בדרך של הערכה אקטוארית בגירושין.
  3. זכויות בילדים המשותפים: ישנה הסכמה כוללת על האמירה שלשני הצדדים בגרושין ישנן זכויות אשר קשורות בילדים המשותפים. אפשרות אחת לחלוקת הזכויות בילדים המשותפים בגירושין, הינה כי הילדים יתגוררו עם אחד מן ההורים, כשלהורה השני יוקצו הסדרי ראיה מול הילדים. אף שלרוב ההורה שזוכה לקבל משמורת מלאה על הילדים ולשכנם בביתו הוא האם, אם כי בשנים האחרונות ישנה נטייה גדלה והולכת בבתי המשפט לענייני משפחה, לאפשר משמורת משותפת, כך ששני ההורים נוהגים לחלוק ביניהם בנטל גידול הילדים. המשמורת המשותפת נושאת בחובה גם משמעויות כלכליות רחבות, מכיוון שהיא חוסכת את הצורך בדמי מזונות לילדים.

    זכויות בזמן גירושין
    זכויות בזמן גירושין

אילו זכויות בזמן גירושין אינן משותפות לשני בני הזוג?

רכוש שמלכתחילה היה בבעלות בלעדית של אחד מבני הזוג, ישאר ברשותו ולא יחשב כרכוש משותף שנועד לחלוקה בגירושין. הדבר תקף גם לירושה שניתנה רק לאחד מבני הזוג, אשר לא מתחלקת בין הצדדים בגירושין.

אילו זכויות יש לאישה בגירושין ואחריהם?

ישנן מספר זכויות בזמן גירושין שלהן זכאיות נשים על פי חוק:

משמורת מלאה על ילדים בגיל הרך במקרים שבהם ילדיהם של בני זוג שמתגרשים הם בני שש ומטה, האישה זכאית על פי חוק ל"חזקת הגיל הרך". כלומר, הילדים ישארו בחזקת אימם ואילו לאב יאופשרו הסדרי ראייה. מכיוון שכך, האב יהיה חייב גם בתשלום של דמי מזונות לאם בגין ילדיו הצעירים. המטרה היא למעשה לחייב את האב לשאת במשותף עם האם בנטל הכספי אשר גידול הילדים כרוך בו.
דמי מזונות ילדים במקרים שבהם הילדים נותרים אצל אימם בגירושין, אביהם מחויב בתשלום מזונות ילדים, עד שיגיעו לגיל 18. יחד עם זאת, במקרה שבו נקבעה משמורת משותפת, תשלומי המזונות עשויים להצטמצם או להתבטל לגמרי.
דמי מזונות אישה זהו תשלום דמי מזונות שבעל חייב לשלם לאשתו, עד למועד מתן הגט הרשמי המבשר על סיומו של הליך הגירושין. פירוש הדבר הינו כי אם גבר מסרב לתת גט לאשתו, הוא יהיה חייב להמשיך ולכלכל אותה על ידי תשלום מזונות אישה בסכום שיקבע  בידי בית המשפט שמטפל בתיק הגירושין.
סירוב למתן גט לבעל אף שהדבר אינו ידוע ברבים, אישה זכאית על פי חוק לסרב לדרישת גט של בעלה. במרבית המקרים, בתי המשפט בישראל אינם מחייבים את האישה להסכים לתת גט לבעל, אלא במקרה בו האישה עקרה או נואפת וניתן להוכיח זאת. במצבים כאלו ההסכמה למתן גט איננה נתונה לשיקולה של האישה ולבית הדין ישנה הסמכות לדרוש ממנה גט כפוי.
בחירת הערכאה המשפטית שבה יתקיים הליך הגירושין למרות ששני בני הזוג רשאים לבחור היכן יתקיים הליך הגירושין (בית הדין לענייני משפחה או הרבנות), עניין זה יוכרע בפועל כתלות בערכאה הראשונה לה הוגשה תביעת הגירושין.

הזכויות השמורות לגבר בגירושין

הליך הגירושים כואב ובעייתי לשני הצדדים. מצד שני, לשני הצדדים יש גם זכויות. להלן זכויות הגבר בהליך הגירושין:

הסדרי ראייה ומשמורת על הילדים: כשמדובר במשמורת, עומדת לזכות האישה חזקת הגיל הרך, המעבירה אליה האופן אוטומטי את המשמורת על ילדים שהם מתחת לגיל שש. עם זאת, החוק מחייב את בני הזוג ליצור הסדרי ראייה, כלומר זמנים קבועים שבהם הילדים יפגשו עם האב, וישעו אצלו, בבית שלו, מעת לעת.

מעורבות בהחלטות חשובות בהקשר לילדים: גם במקרים שהילדים נמצאים בחזקתה של האם, זכותו המלאה של האב להיות מעורב בכל ההחלטות הקשורות בילדים שלו, כולל החלטות הנוגעות לבריאות שלהם, להשכלה שלהם ואפילו לפעילויות חברתיות.

משמורת משותפת: בשנים האחרונות הולכת ומתגברת המגמה להעניק לשני ההורים משמורת משותפת על הילדים. הילדים חולקים את זמנם בין שני ההורים, ושני ההורים אחראים על שלומם ועל הטיפול בהם. עם זאת, חשוב להדגיש שבמקרה של משמורת משותפת, עשוי בית המשפט לשלול מהאם את דמי המזונות, כיוון שממילא האב ממלא את חלקו בעצם העובדה שהוא פנה למשמורת משותפת.

מתן גט לאישה: על פי ההלכה, ההחלטה על מתן גט לאישה נתונה בידי הגבר. עם זאת, גבר המסרב לתת גט לאשתו ללא סיבה, נחשב סרבן גט ובגלל הסירוב עלול בית המשפט להטיל סנקציות שונות על הגבר.

כיצד מעורבות של עו"ד גירושין יכולה לסייע למיצוי זכויותיו של כל אחד מבני הזוג

עו"ד גירושין הינו עורך דין הבקיא בדיני הגירושין בישראל ומספק ליווי אישי לאחד מבני הזוג או לשניהם, במשך כל שלבי הגירושין. ההיכרות של עורך דין גירושין עם נושא הזכויות בזמן גירושין, מאפשרת לו לסייע למיצוי הזכויות של כל צד בגירושין, בכך שהוא מכוון את מיוצגיו לניסוח של הסכם גירושין שייטיב עימם. זאת בהתאם לנסיבות הפרטניות ונושאי המחלוקת העיקריים בתיק הגירושין.

המידע המוצג במאמר זה אינו בחזקת תוכן משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום פנים ואופן. כל הפרטים שהובאו במסגרת זו מובאים להשכלה כללית בלבד ואינם בגדר תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושין. היה ודרושה הכוונה משפטית בנושאי גירושין או סכסוכי משפחה, מומלץ לפנות ללא דיחוי להתייעצות אישית עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה ותיקי גירושין.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

בקרוב יעלה מידע נוסף בנושא...