זמני שהות

זמני שהות הינם פתרון שבא לאפשר לאב שהתגרש מבת זוגו ולא ניתנה לו משמורת בלעדית על הילדים הקטינים שלו, לשמור על קשר רציף ובריא עם ילדיו. כיום קיימות שלל תצורות של זמני שהות, אשר מגדירים מספר ומשך שונה של מפגשים בין ההורה שאינו משמורן עם הילדים שלו אחרי הגירושין.

הסוג הנבחר של זמני השהות משתנה בהתאם לגיל הילדים ולפי הנסיבות הפרטניות של כל מקרה גירושין. בסקירה זו נדון במשמעות של זמני שהות – גם עבור ההורים וגם עבור ילדיהם, בסוגים של זמני השהות הקיימים בישראל, וביכולתם של הצדדים בגירושין להשפיע על אופי זמן השהות שהתקבל בבית המשפט שמטפל בתיק הגירושין.

המשמעות של זמני שהות עבור ההורים ועבור ילדיהם

קביעה של זמני שהות במסגרת הליכי גירושין, היא חיונית מאין כמוה להתפתחות התקינה של ילדיו של הזוג המתגרש. לכן, כדאי ביותר להגדיר את זמני השהות של ההורה שלא ניתנה לו משמורת על הילדים בגירושין, באופן נדיב ובשאיפה להימנע ממחלוקות בעתיד, שיש בהן כדי להזיק לילדים ולפגוע גם ביכולתו של אחד ההורים להיות נוכח בחיי ילדיו.

הורים שאינם מצליחים להגיע להסכמה בנושא זמני השהות, למעשה מותירים את ההחלטה בידי בית המשפט לענייני משפחה או בידיו של בית המשפט הרבני, על פי הערכאה המשפטית שמטפלת בתיק הגירושין של הזוג.

סוגים של זמני שהות הקיימים בישראל

המגמה הרווחת כיום בבתי המשפט לענייני משפחה, הינה לאפשר לילדים קטינים ללון במקום המגורים של ההורה שלא ניתנה לו משמורת בלעדית עליהן, גם באמצע השבוע וגם בסופי השבוע, אחת לשבועיים. בזמני השהות מכוסים אף מחצית מהחגים וימי החופש הממלכתיים, ובכללם החופש הגדול, ברוטציה.

עם זאת, כל מקרה גירושין הוא שונה, ולכן זמני השהות יטופלו בכל מקרה לגופו בהתאם להמלצות שיספקו לבית המשפט פקידי הסעד שהוסמכו על ידיו לשם הטיפול בעניין המשמורת וזמני השהות לפי הצורך.

כיצד זמני שהות של ילדים מתחת לגיל 6 נקבעים?

בהקשר לקביעת זמני השהות מול ילדים קטנים שטרם מלאו להם 6 שנים, המגמה השלטת בבתי הדין לענייני משפחה כיום, הינה לאפשר חלוקת זמני זהות שוויונית. חרף האמור לעיל, ההורים עצמם עדיין רשאים על פי חוק לקבוע זמני שהות מדורגים על פי העדפותיהם, עם שינויים הדרגתיים בהתאם לשינויים בגילאים של הילדים.

קביעת זמני שהות בהסכם הגירושין

במסגרתו של הסכם גירושין, רשאים בני הזוג לקבוע מי מהם יקבל משמורת מלאה על הילדים ובאיזה אופן זמני השהות יתנהלו. קיימת חשיבות מכרעת לקביעת זמני השהות במסגרת הסכם מפורט ככל הניתן, לרבות התייחסות למועדים מוגדרים לשהיית הילדים במחיצתו של ההורה שלא ניתנה לו משמורת מלאה.

הסדרי ראייה
זמני שהות

זאת בהתאם להתייחסות לשלל תרחישים מיוחדים לרבות ימי חופש, מועדים וחגים, אירועים יוצאי דופן, וכדומה. מן הראוי אף לפרט במסגרת ההסכם מגוון תנאים והגבלות אשר יחולו על מצבים חריגים כגון יציאה של אחד מן ההורים לחו"ל. את זמני השהות שמעוגנים בהסכם גירושין יש לאשר מול בית דין רבני או בבית משפט לענייני משפחה – בהתאם לערכאה שמטפלת בתיק הגירושין של הזוג.

אישור של זמני שהות בהעדר הסכמה בין הצדדים בהסכם הגירושין

כאשר זוג ההורים איננו מצליח לגבש הסכמות בעניין המשמורת וזמני השהות, את זמני השהות קובע לרוב בית הדין לענייני משפחה או בית המשפט הרבני – על פי הסמכות שמטפלת בתביעת הגירושין של בני הזוג. לעניין זה, העקרון שמנחה את מערכת המשפט בקבלת הכרעת הדין בנושא של זמני השהות, נקרא "עקרון טובת הילד".

מה בין זמני שהות ועקרון טובת הילד?

בבואו של בית דין רבני או בית משפט לענייני משפחה להכריע בנושא של זמני שהות, העיקרון המנחה את החלטת בית המשפט הוא , כפי שהזכרנו לעיל, הצורך בשמירה על טובתם של הילדים בגירושין. בהתאם לכך, הנוהג של בית המשפט במקרים לא מעטים, הוא למנות עובד/ת סוציאלי/ת ו / או פסיכולוג/ית לליווי התהליך.

פקידי הסעד שאותם ממנה בית הדין המטפל בתיק הגירושין נוהגים להפיק תסקיר סעד, קרי – דוח שמכיל חוות דעת מקצועית לצד המלצה לחלוקת המשמורת ואופיים של זמני השהות שראוי להגדיר. חרף העובדה שבית הדין איננו חייב לפעול בהתאם להמלצות של פקידי הסעד, ברוב המקרים, ככל שהנסיבות מאפשרות את הדבר ואינן יוצאות דופן, ההמלצות בתסקיר הסעד אכן מתקבלות.

כיצד יכולים הצדדים בגירושין להשפיע על אופי זמן השהות שהתקבל בבית המשפט

ישנם מקרים מסוימים בהם זמני שהות ניתנים לשינוי. הדבר נכון בפרט במצבים בהם לאם המשמורנית או לאב המשמורן יש כוונה לעבור לגור במקום חדש – ובפרט כאשר מתוכננת הגירה לחו"ל. כשהבקשה לשינוי זמן השהות מוגשת לטובת הילדים, ישנה האפשרות לפנות לבית הדין שגיבש את זמני השהות במקור, עם בקשה לאשר שינוי בזמני השהות.

לעניין זה, מן הראוי להזכיר כי הורה משמורן חייב בקבלת אישור בית משפט כאשר בכוונתו להגר למדינה זרה עם ילדיו, וזאת כאשר הוא אינו מצליח לגבש הסכמה בעניין זה עם ההורה האחר. באמנת האג נקבע כי קטין שיוצא באופן בלתי חוקי אל מחוץ לתחומי מדינת ישראל, נחשב כילד שנחטף כך שניתן יהיה להחזיר אותו לארץ.

כמובן, רצוי לפנות לבית הדין בבקשה להכרה בשינויים בזמני השהות שאליהם הגיעו הורי הילדים בהסכמה משותפת. לעתים מזומנות, דבר זה מתבצע בכפוף לשינויים בנסיבות חייהם של ההורים שאינן מאפשרות להם לשמר את זמני השהות הקיימים, או כפועל יוצא של בקשת הילדים.

חשיבות ההתייחסות לתרחישים חריגים בזמני שהות

בקביעתם של זמני שהות נודעת חשיבות מכרעת להסתייעות בשירותיו של עורך דין גירושין מוסמך. זאת משום שישנו מגוון תרחישים בלתי צפויים שחשוב לקחת בחשבון בניסוח ההסכם. לצורך העניין, ישנם מקרים מסוימים אשר בהם להורה שאיננו הורה משמורן אין יכולת לאסוף את ילדיו בזמנים שהוגדרו בזמן השהות.

במצבים כאלו, חשוב למצוא פתרון לתיאום בין ההורים, מבעוד מועד. גם במצב בו ההורה שאיננו משמורן מעוניין לקחת את הילדים לאירוע מיוחד במועד שאינו מכוסה בזמני השהות הקבועים, חשוב לאפשר פתח לכך במסגרת ההסכם, כדי שהקשר בין הילדים להורה בעל זמני השהות, לא יפגע.

מקרים חריגים לעניין זמני השהות שיש להסדירם מבעוד מועד, הם גם מקרים של נסיעה לחו"ל של אחד מן ההורים שעשוי להיות מעוניין לצרף את הילדים לנסיעה. כאמור לעיל, כל יציאה מגבולות הארץ מחייבת תיאום בין שני ההורים. על מנת להבטיח כי ילד לא יוצא מן הארץ בניגוד להסכמת אחד מהוריו הגרושים, מקובל להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ שניתן יהיה לבטל רק באמצעות הגשה של אישור משותף בנושא לבית משפט.

המידע המוצג במאמר זה אינו בחזקת תוכן משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום פנים ואופן. כל הפרטים שהובאו במסגרת זו מובאים להשכלה כללית בלבד ואינם בגדר תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושין. היה ודרושה הכוונה משפטית בנושאי גירושין או סכסוכי משפחה, מומלץ לפנות ללא דיחוי להתייעצות אישית עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה ותיקי גירושין.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

בקרוב יעלה מידע נוסף בנושא...