הימנעות מבית הדין הרבני בגירושין

במדינת ישראל בתי הדין הרבניים הם בעלי הסמכות לאישור של גירושין בין זוגות יהודיים. כלומר, מתן הגט עצמו יכול להתבצע אך ורק בבית דין רבני. זאת להבדיל מן הדיון וההכרעה בסוגיות הנסובות סביב הסדרת הגירושין בפועל (החל מדמי המזונות, סוגיית המשמורת והסדרי הראיה, חלוקת הממון והרכוש בין בני הזוג, ועוד), שבהן מוסמך לדון גם בית הדין לענייני משפחה. לאור הסמכות הבלעדית של בתי הדין הרבניים למתן גט, נשאלת השאלה: למה להימנע מגירושין ברבנות מלכתחילה? והאם הימנעות מבית הדין הרבני בגירושין היא בכלל אופציה? לשאלה זו נספק תשובה במסגרת המאמר הבא.

הימנעות מבית הדין הרבני בגירושין – על שום מה?

באופן עקרוני, בהליכי גירושין בין זוגות יהודיים בישראל, אין מנוס ממעבר דרך הרבנות. זאת מאחר וכאמור לעיל, הסמכות למתן גט רשמי לבני זוג יהודים נתונה רק בידי בתי הדין הרבניים בישראל. יחד עם זאת, בנושאים שונים הקשורים בתנאי הגירושין, כן ניתן לדון ולהכריע הן במערכת המשפט האזרחית שהיא בתי הדין לענייני משפחה, והן מול מערכת המשפט הרבנית (בתי הדין הרבניים).

 

הטעמים שבגינם יש מי שמעדיפים להימנע מגירושין ברבנות

בתי הדין הרבניים ידועים ככאלו הנשענים על עקרונות המשפט העברי המבוססים על ההלכה היהודית. לכן השאיפה להימנע מבית דין רבני בגירושין, היא במקרים רבים פועל יוצא של העדפה אישית של אחד מבני הזוג או שניהם, שלעיתים מטעמי השקפת עולם, מעדיפים שההליך יתנהל בערכאה אזרחית. למשל, במקרה של בני זוג חילוניים.

בהקשר זה, ישנם טעמים נוספים שבגינם עשוי מי מבני הזוג המתגרשים (לרוב האישה) להעדיף שלא לנהל את הליך הגירושין מול בית דין רבני. זאת משום שהעקרונות המשפטיים במשפט העברי נחשבים פחות ליברליים מאלו בדיני המשפחה המודרניים, ולכן לא אחת נשמעות טענות לכך שגירושין ברבנות אינם מיטיבים עם האישה ואף פוגעים במידת מה בזכויותיה, לעומת גירושין בבית דין לענייני משפחה.

 

מהם המצבים שבהם עולה הצורך בהימנעות מבית הדין הרבני בגירושין?

בשורות הקודמות ראינו כי יש מי שמעדיפים להימנע עד כמה שניתן מעירוב של מוסד הרבנות בחיי הנישואין ובהליכי הגירושין שלהם, ולו מפאת פערים בתפיסת העולם שמייצג מוסד זה אל מול השקפת העולם של מי מבני הזוג. אולם ישנם גם מצבים שבהם ההימנעות מבית הדין הרבני מתבקשת דווקא מטעמים לוגיסטיים.

למשל, ישנם עולים חדשים בארץ שבמסגרת גירושיהם, מתבקשים להציג לבית הדין הרבני מסמכים שונים שיוכלו לאמת את יהדותם. אילוץ זה עשוי ליצור עבור אותם אנשים לא מעט קשיים ותלאות הנלוות להליך הגירושין שהוא מורכב וקשה ממילא. לכן ברבים מן המקרים הללו, גם אם מתהליך מתן הגט עצמו לא ניתן היה להימלט, את ניהול שאר הסוגיות הנוגעות לתיק הגירושין אותם אנשים יעדיפו לבצע מול בתי הדין לענייני משפחה.

הימנעות מבית הדין הרבני בגירושין
הימנעות מבית הדין הרבני בגירושין

האם הימנעות מבית הדין הרבני בגירושין היא בכלל אופציה?

הדרך הפשוטה ביותר אשר ניתן להימנע בה מניהול הגירושין בבית דין רבני, היא להימנע מנישואין מלכתחילה. במדינת ישראל, ברגע שזוג יהודי נשוי עבר את הליך הנישואין, הן אם במסגרת הרבנות והן אם במסגרת נישואים אזרחיים – את הליך הגירושין הוא יידרש לעבור מול בית דין רבני. במקרים שבהם בני הזוג חיים יחדיו ומגדירים עצמם כ"ידועים בציבור", הם למעשה חוסכים מעצמם את הצורך לעבור בבית הדין הרבני במידה ויבחרו להיפרד.

 

הימנעות מבית הדין הרבני בגירושין בין זוגות שלא נישאו ברבנות

כיום לא מעט זוגות המעוניינים להתחתן, בוחרים במודע "לעקוף" את מוסד הרבנות, בין אם מטעמים אידיאולוגיים ובין אם מטעמים אחרים. החלופה המקובלת היא להתחתן בנישואין אזרחיים במדינה זרה ולאחר מכן לעדכן סטטוס במשרד הפנים בישראל.

אף שבני זוג שנישאו באופן זה, נדרשים עקרונית לעבור דרך הרבנות אם רצונם להתגרש בישראל, ישנה חלופה העומדת לרשותם. הזוג יוכל לשוב לאותה מדינה בה הוא נישא מלכתחילה בנישואין אזרחיים ולקיים את הליך הגירושין שם. כמובן, הדבר מחייב תיאום בין בני הזוג וכרוך גם בהוצאות נסיעה לחו"ל.

 

הימנעות מבית הדין הרבני בגירושין על ידי הגשת תביעת הגירושין לבית משפט לענייני משפחה

אף שכאמור, הימנעות מבית הדין הרבני בגירושין, היא לא באמת אופציה עבור זוגות יהודיים שהתחתנו באופן רשמי – את הסוגיות הכרוכות בגירושין שאינן מתן הגט עצמו, בהחלט ניתן להסדיר מול בית משפט לענייני משפחה. לשם כך יש לפתוח את תיק הגירושים מול בתי הדין למשפחה.

אולם בהקשר זה חשוב לדעת כי כאשר אחד מבני הזוג מגיש ראשון את תביעת הגירושין לבית הדין רבני, תינתן לבחירתו לדון בתביעתו בערכאה זו, קדימות. מכאן שאם ברצונכם לוודא שכלל הסוגיות שכרוכות בגירושיכם יוסדרו בהתאם להוראות המשפט האזרחי, עליכם "להקדים תרופה למכה" ולהגיש ראשונים את בקשתכם לניהול התיק בבית דין לענייני משפחה.

 

האם עורך דין גירושין יכול לסייע בהימנעות מבין הדין הרבני בגירושין?

עו"ד גירושין הוא איש מקצוע שמכיר מקרוב את המערכת המשפטית המטפלת בתיקי גירושין. בין אם מדובר על מערכת המשפט האזרחית ובין אם מדובר בבתי הדין הרבניים. מכאן שהפנייה להתייעצות משפטית מול עורך דין גירושין מוסמך, יכולה לסייע למי שעומדים לפתחו של הליך גירושין, להחליט האם אכן ראוי להתאמץ כדי להימנע מניהול התיק בבית הדין הרבני, ומהן הדרכים לעשות זאת.

למותר לציין כי גם אם אין אפשרות להימנע כליל מבית הדין הרבני בגירושין, בהחלט יש פתרונות שמאפשרים לסיים את ההליך במהירות וביעילות רבה יותר. למשל, על ידי חתימה על הסכם גירושין בליווי עורך דין שמסייע לבני הזוג לגבש חוזה משפטי קביל, חוקי, הוגן ומחייב.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

בית הדין הרבני בתהליך הגירושין

לבית הדין הרבני ישנה סמכות בלעדית לאשר תביעות גירושין במדינת ישראל. זאת כאשר מדובר בבני זוג ששניהם יהודים ובהקשר למתן הגט עצמו, שהוא הגושפנקא הרשמית