היוון זכויות בגירושין

אחת המוסכמות שאין עליה עוררין בהליך גירושין היא הצורך לחלק את הרכוש שנצבר במהלך הנישואין בין בני הזוג. הן המשפט העברי והן המשפט האזרחי מגיעים לתוצאות כמעט זהות בכל הליך משפטי הקשור בגירושין. עם זאת, יש לא מעט מקרים שבהם מתעוררות מחלוקות בין בני הזוג המתגרשים. במקרים אחרים, רכוש קיים עשוי לשאת פירות פיננסיים רק בעתיד, אבל בני הזוג אינם מעוניינים להיות בקשר ולחכות עד שיגיע המועד. במקרים כאלה ניתן, ואפילו רצוי, לבצע היוון זכויות בגירושין. בשורות הבאות נבהיר את משמעות הביטוי. כמו כן, נסביר למה חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין גירושין בדרך להשגת הסכמה בין הצדדים בנושא זה. מה זה בעצם היוון זכויות? מתי ובאילו נסיבות מתעורר הצורך לבצע את ההיוון כאמור? מה בין היוון הזכויות בהליך גירושין לבין איזון משאבים בין בני הזוג? איך מתבצע בפועל הליך ההיוון? למה חשוב להסתייע בעורך דין מיומן? להלן התשובות.

היוון זכויות בהליך גירושין – מה זה ומה משמעות ההיוון?

המילה היוון, מקורה במילה היותר מוכרת לציבור – הון. הפירוש המילולי של היוון הוא חישוב הערך העתידי של ההון והתאמתו לערכים הקיימים. ההיוון מתבצע כאשר יש כוונה למשוך בהווה חלק מהסכום המהוון בחיסכון, קרן השתלמות, קרן פנסיה או כל חיסכון אחר, אך לא לפגוע בחיסכון עצמו. לדוגמה – קופת גמל שעתידה להיות נזילה רק בעוד 10 שנים, ושייכת לשני אנשים שדרכיהם נפרדו.

הצד שיקבל את הבעלות המלאה על קופת הגמל מהוון את הזכויות העתידיות של הבעלים השני שלה. כתוצאה, במקום למשוך כספים מקופת הגמל בתאריך הפירעון שלה, הוא יקבל לידיו באופן מיידי סכום כסף המגלם את השווי העתידי של החלק שלו בקופה.

המשמעות של היוון, ובכלל זה היוון זכויות בגירושין, היא ניתוק השר הכלכלי בין מי שהיו שותפים בתוכנית החיסכון. עורך דין גירושין ילווה את הליך ההיוון ויוודא שכל אחד מהצדדים קיבל פתרון הולם לבעיית חלוקת הרכוש.

 

מתי מתעורר הצורך בביצוע היוון זכויות בגירושין?

אחת המוסכמות שאין עליהן עוררין, היא שחלוקת הרכוש בין בני זוג בהליך גירושין חייבת להיות שוויונית. חלוקת הרכוש חייבת להתבצע כדלקמן:

איזה רכוש מחולק הרכוש המתחלק בין בני הזוג הוא כל הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים של בני הזוג. רכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני הנישואין יחזור אליו. רכוש שניתן במתנה או בירושה לאחד מבני הזוג, גם הוא יחזור אליו.
מה קורה כשאי אפשר לאמוד במדויק את ערך הרכוש במקרים כאלה, הערכת השווי של הרכוש תתבצע על יד אקטואר. אחרי ההערכה, האקטואר יצרף אותה להערכה הכוללת של הרכוש הקיים והמיועד לחלוקה.
היוון זכויות בגירושין
היוון זכויות בגירושין

בשני הנושאים האמורים לעיל, הפתרון הוא זמין וקל יחסית ליישום. עם זאת, יש מקרים שבהם הערכת הרכוש המצטבר איננה זמינה. דוגמה טובה לכך הינה קרן פנסיה השייכת לשני בני הזוג. במקרה שאחד מבני הזוג רוצה למשוך את חלקו בקרן, מתבצע הליך היוון הנכס. גם כאן, ההליך מתבצע באמצעות אקטואר ובליווי עורך דין גירושין. זאת במטרה להפחית ככל שניתן את המחלקות ולסיים את הליך ההיוון וחלוקת הרכוש במהירות.

 

איך מתבצע הליך היוון זכויות בגירושין?

הליך היוון זכויות בגירושין נוגע לכל הנכסים שתאריך הפירעון שלהם הוא עתידי. המקרים הבולטים ביותר שבהם מתבצעים הליכי היוון זכויות כאמור הם מקרים שבהם יש לבני הזוג חיסכון משותף – חיסכון כללי או קרן פנסיה. מצד אחד, אי אפשר למשוך את כספי הפנסיה, כפי שהיה מקובל בעבר. זאת משום שהמשיכה עצמה כרוכה בתשלום מס של 35%.

מצד שני, עצם קיומה של קרן הפנסיה קושר בין בני זוג, שבחלק ניכר מהמקרים מעוניינים לנתק את הקשר ביניהם מייד בתום הליך הגירושין. עצם קיומה של תוכנית פנסיונית קושר בין השניים, לרוב בניגוד לרצונם. היוון הזכויות שקרן מאפשר לאחד מבני הזוג להעביר לאחר את הערך המהוון של חלקו בקרן ולנתק אחת ולתמיד את הקשר בין בני הזוג.

בדרך כלל מדובר בסכומי כסף משמעותיים. בדיוק מהסיבה הזאת כדאי להתייעץ עם עורך דין גירושין אשר גם ילווה את ההליך מתחילתו ועד סופו.

 

היוון זכויות בגירושין, איזון משאבים ומה שביניהם

בחלק ניכר מהמקרים, הליך הגירושין מחייב ביצוע של איזון משאבים. הליך איזון המשאבים נועד לוודא חלוקה הולמת של הרכוש. לכאורה, במצב האופטימלי, יתבצע כינוס נכסים של בני הזוג. בהמשך, הנכסים הללו יימכרו והתמורה שלהם תחולק בין בני הזוג שווה בשווה. למעשה, יש מקרים שבהם אחד מבני הזוג או שניהם, לא מוכנים לוותר על רכוש קיים.

במקרה כזה מתבצעת הערכה של כל אחד מפריטי הרכוש. בהמשך, מחולק הרכוש בין הצדדים באופן השוויוני ביותר האפשרי. מי שעל פי החלוקה קיבל רכוש בערך גבוה מהנדרש, יצטרך להחזיר לבן הזוג השני את ההפרש בכסף מזומן או בשווה כסף. מנגד, היוון זכויות מתייחס לרכוש שמועד הפירעון שלו הוא עתידי, ויש להוון את הערך ולהתאים אותו למצב כיום.

 

למה חשוב להסתייע בשירותים של עורך דין גירושין בנושא היוון זכויות בגירושין?

לכאורה, הליך חלוקה של הרכוש המשותף בין בני הזוג אמור לעבור בשקט יחסי. עם זאת, קורה לא אחת שבני הזוג חלוקים בדעתם באשר לרכוש כזה או אחר. במקרים כאלה, עורך דין גירושין עשוי להיות הגורם המפשר, שיסייע לבני הזוג להגיע להסכמה. גם במקרים שבהם מתעורר הצורך לבצע היוון זכויות בגירושין, עורך הדין מסיע לבני הזוג לבחור את הדרך הנכונה לחלוקת הרכוש.

בחלק ניכר מהמקרים מדובר במשא ומתן מתיש הגורש רמה גבוהה של ריכוז ומיומנות מקצועית. עורך דין גירושין המכיר את הנושא עשוי לקצר מאד את תהליך ההיוון ואיזון המשאבים, לתועלת כל הצדדים המעורבים.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

זכויות בעלות על דירה

זכויות בעלות על דירה בהליך הגירושין מהווה את סיומה של מערכת יחסים זוגית ומשפחתית אך הוא גם מהווה סיום של שותפות בכל הנוגע לרכוש של

איזון משאבים

גירושין הינם הליך קשה מנטלית אך גם סבוך מבחינה משפטית וחשוב לתת את הדעת על כל הנושאים הדורשים הסדרה בעת הליך הגירושין. אחד מאלו הינו

פירוק שיתוף בדירה

עבור זוגות רבים הנכס המשמעותי ביותר שירכשו לאורך חייהם הזוגיים יהיה דירת מגורים או לעיתים דירה להשקעה. בעת הליך הגירושין שהוא פירוק הסכם הזוגיות בין

רכוש שהושג לפני הנישואין

חלוקת רכוש בגירושין הינה אחת הסיבות העיקריות לסכסוכי גירושין והגשת תביעות. כתוצאה מכך הליך הגירושין שהוא קשה לכל הגורמים המעורבים בו, הופך לקשה אף יותר

חלוקת רכוש בגירושין

גירושין הוא אחד השלבים במערכת הזוגית שאף זוג אינו רוצה להגיע אליו. ורבים מחליטים לדחות ולהדחיק כל מחשבה והחלטה הקשורה בהליך רק לרגע בו ידרשו

חלוקת דירה בגירושין

אחת הסוגיות הקשות ביותר המתעוררות בעת הליך הגירושין של בני זוג הינה חלוקה של הרכוש של בני הזוג בכלל ושל הדירה שבבעלותם בפרט. מדובר באחד