ההבדלים בין הליך הגירושין בארה"ב לבין גירושין בישראל

טענה שחוזרת על עצמה לא אחת לגבי הליכי גירושין בישראל, היא שמדובר בהליך מורכב לעומת הליכי גירושין במדינות אחרות, ולו מפאת מעורבות הרבנות בנושא הגט. במאמר זה ננסה לבחון את הטענות הללו במישור העובדתי, על ידי התבוננות על ההבדלים בין הליך הגירושין בארה"ב לבין גירושין בישראל.

ההבדלים בין הליך הגירושין בארה"ב לבין גירושין בישראל – האם באמת קיים שוני מהותי כל כך?

ההבדל הבולט ביותר בין הליך הגירושין בארה"ב לבין גירושין בישראל הוא בכך שגירושין בין זוגות יהודיים במדינת ישראל מתבצעים קודם כל במישור הדתי (על ידי הסדרת מתן הגט), כאשר שאר הנושאים הקשורים בגירושין, ניתנים לטיפול בערכאה האזרחית רק לאחר מכן. זאת להבדיל מהליכי גירושין בארה"ב, שבה לדתם של בני הזוג המתגרשים אין משמעות משפטית לגבי הליך הגירושין כשלעצמו.

יחד עם זאת, חשוב לדעת כי בארה"ב קיימים 3 סוגי הליכי גירושין שמהם נגזרות הזכויות והחובות של בני הזוג במסגרת ההליך ולאחריו.

 

3 סוגים של הליכי גירושין בארה"ב והדימיון בינם לבין הליכי גירושין בישראל

בארצות הברית ישנם כאמור שלושה סוגי הליכי גירושין מקובלים:

  1. הליכי גירושין מוגבלים (בלטינית: Mensa et Thoro) – הליכי הגירושין המוגבלים מחייבים את בני הזוג למה שנקרא "תקופת צינון". זהו פרק זמן אשר במהלכו בני הזוג נמצאים בסטטוס של פרודים, אולם מבחינה משפטית – קשרי הנישואין שלהם עדיין לא הותרו הלכה למעשה. מצב זה אינו שונה בהרבה מן המקרה הידוע בתור תביעות שלום בית במדינת ישראל, אשר מוגשות לא אחת על ידיו של מי מבני הזוג, וזאת על מנת לבחון האם קיימת אפשרות לשיקומו של הקשר הזוגי בנישואין.
  2. הליכי גירושין מוחלטים (בלטינית: Vinculo matrimonii) – בארצות הברית, רק עם תום תקופת הצינון שמחייבים הליכי הגירושין המוגבלים, בני הזוג רשאים להתקדם אל עבר הליך הגירושין המוחלטים, שבמסגרתם ניתן להתיר את קשר הנישואין בין בני הזוג, בצורה סופית מבחינה משפטית וחוקית.
  3. הליכי גירושין ללא אשם (מאנגלית: No-fault divorce) – ישנן מדינות מסוימות בארצות הברית אשר בחרו לאפשר הליך גירושין הקרוי "גירושין ללא אשם".

ככלל, גם בארה"ב בדומה למדינת ישראל, כשמי מבני הזוג מעוניין בגירושין, הוא נדרש להוכיח כי קיימת עילה לגירושין, מבחינה משפטית. בישראל הרבנות איננה מאפשרת מתן גט מבלי שהוצגה לו עילה כזו בהתאם לאחת מהעילות הקבועות בדין העברי לגירושין בין זוגות יהודים (למשל בגידה כעילה לגירושין, אי נכונות לקיום יחסי מין ועוד).

ההבדלים בין הליך הגירושין בארה''ב לבין גירושין בישראל
ההבדלים בין הליך הגירושין בארה"ב לבין גירושין בישראל

בארה"ב, על אותו המשקל, הצד שחפץ בגירושין מבן / בת הזוג, נדרש להציג הוכחות לכך שהצד השני נהג באופן שנחשב "בלתי הולם" (כמו מעשי בגידה). זאת כעילה לבקשת הגירושין. יוצא הדופן בהקשר זה הוא כאמור, המקרה של הליכי גירושין ללא אשם המתאפשרים בחלק ממדינות ארה"ב.

בהליכי גירושין כאלו לא נדרשת הוכחה להתנהגות בלתי הולמת מצד בת או בן הזוג, ועצם הרצון של אחד הצדדים להתגרש, מהווה עילה מספקת לבית המשפט לאפשר את התרת הנישואין. פתרון זה בא לתת מעין "קונטרה" לחוקים ישנים שחייבו את קיומה של עילה לשם התרת ברית הנישואין בארה"ב. למרבה הצער, גם כיום, החוקים שמאפשרים הליכי גירושין ללא אשם, אינם קיימים עדיין בכל מדינות ארה"ב.

 

ההבדלים בין הליך הגירושין בארה"ב לבין גירושין בישראל – בסוגיות הכרוכות בגירושין

בכל הנוגע לסוגיות הכרוכות בהליך הגירושין, ישנו שונה בין הליך הגירושין בארה"ב לבין גירושין בישראל, אודותיו נפרט להלן:

  1. ההבדלים בין הליך הגירושין בארה"ב לבין גירושין בישראל בנושא מזונות אישה – בישראל, נדרש הגבר לשלם לאשתו דמי מזונות אישה, לאורך הליך הגירושין ועד למתן הגט הרשמי. כלומר גם אישה הפרודה מבעלה, תקבל על פי החוק בארץ דמי מזונות אישה, עד שהליך הגירושין לא תם ונשלם. למותר לציין כי דמי המזונות לאישה בישראל, משולמים בנפרד מדמי המזונות עבור הילדים. לכן לאחר שקשר הנישואין הותר ברבנות רשאי הגבר לחדול מתשלום המזונות לאשתו (אך לא לילדיו כמובן). לעומת זאת, בארה"ב, פעמים רבות, הגבר נדרש להמשיך ולשלם דמי מזונות לאישה לגרושה שלו גם לאחר שהליך הגירושין הסתיים. דמי המזונות לאישה בארה"ב משולמים למעשה עד למועד בו הגרושה של המשלם נישאת מחדש. דמי המזונות המשולמים בהליך הגירושין בארה"ב, נחלקים לשני סוגים והם: דמי מזונות זמניים ודמי מזונות משקמים, שאת תשלומם רשאי בית המשפט לקבוע על פי הנסיבות ושיקול הדעת הנדרש בכל תיק גירושין לגופו.
  2. ההבדלים בין הליך הגירושין בארה"ב לבין גירושין בישראל בנושא חלוקת הרכוש המשותף – להבדיל מחלוקת הרכוש המקובלת בהליך הגירושין בישראל, שבמסגרתה ללא הסכמי ממון, נהוג לחלק את הרכוש שצברו בני הזוג במשותף בנישואין, שווה בשווה בגירושין – בארה"ב ישנם שיקולים אחרים לעניין זה. במסגרת זו עשויה להתבצע חלוקת רכוש בלתי שווינית בין בני הזוג בגירושין והכל כפועל יוצא של הנסיבות הפרטניות ומערכת השיקולים שמפעיל בית המשפט בהתאם להן. אחד מן השיקולים העומדים לנגד עיניו של בית המשפט האמריקאי בבואו לטפל בנושא חלוקת הרכוש בגירושין, הוא שיקול שנקרא "אשמה יחסית". כאשר מוכח כי לאחד מבני הזוג היתה תרומה רבה יותר לפירוק הזוגיות, עשוי בית המשפט בארה"ב לפסוק על חלוקת רכוש בלתי שוויונית לרעתו של צד זה בגירושין ולפצות את הצד השני בנתח נכבד יותר מן הרכוש המשותף.
  3. ההבדלים בין הליך הגירושין בארה"ב לבין גירושין בישראל בהיבט של תקופת הצינון – כפי שצוין קודם לכן, בארה"ב קיימים הליכי גירושין משלושה סוגים, כאשר השניים הקיימים ברוב המדינות הם הליכי הגירושין המוגבלים והליכי הגירושין המוחלטים. בארה"ב רק בגירושין מוחלטים יכולים הצדדים להינשא מחדש לבני זוג אחרים. ממש כשם שבמדינת ישראל, רק קבלת גט מאפשרת לבני זוג יהודיים להתחתן מחדש. כאמור לעיל, בארה"ב ניתן לעבור אוטומטית לסטטוס של גירושין מוחלטים רק בתום תקופה מוגדרת שבמהלכה חיו בני הזוג בסטטוס של פרודים.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

למה לצפות מהליך גישור גירושין

הליך הגירושין בין בני הזוג מפגיש אותם, לאחר שנים של חיים משותפים, משני צדי המתרס כאשר כל צד אוחז בעמדה שונה באשר לסוגיות הנובעות מהפרידה,

צו הרחקה בגירושין

צו הרחקה בגירושין הוא צו בית משפט שמאפשר להרחיק אדם מבן / בת זוגו ו/או ילדיו, במידה ועולה חשד לכך שאותו אדם יפגע בבני משפחתו.

תביעת גירושין – עיקרי התהליך

כאשר יחסיהם של בני זוג נשואים עולים על שרטון, לעיתים מגיעים של בני הזוג להחלטה משותפת לפתוח בהליך גירושין בהסכמה. במצב כזה, ככל שבני הזוג

כריכה בתביעת גירושין

הליכי גירושין בין זוגות מתנהלים במקרים רבים כאשר בין הצדדים יש קרע עמוק. כאשר הקרע בין בני הזוג מונע מהם להגיע להסכמה בנושאים השונים הנוגעים