האם סביר להפריד בין אחים כאשר מתגרשים

במרבית המקרים, הורים המצויים בהליך גירושין משתדלים שלא להפריד בין ילדיהם. יחד עם זאת, במרוצת השנים הגיעו לפתחם של בתי המשפט בישראל מגוון מקרים בהם נדרשה הערכאה המשפטית להכריע בסוגיה מסוג זה. בסקירה הבאה נדון בשאלה המורכבת: האם סביר להפריד בין אחים כאשר מתגרשים, ונבחן את הגישות השונות של בתי הדין לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים לנושא.

להפריד או לא להפריד בין אחים בגירושין – זו השאלה

ככלל, הבקשה להפרדה בין אחים במסגרת הליכי גירושין אינה בקשה המתעוררת בשגרה. בחלק הארי של תיקי הגירושין, המחלוקת בין ההורים נוגעת לרצון שניהם לקבל משמורת על הילדים. אולם לרוב הפרדה בין אחים אינה על הפרק בהקשר זה. לכן בראי החוק כשלעצמו, אין התייחסות ממוקדת לסוגיה האם סביר להפריד בין אחים כאשר מתגרשים. למעשה, הדרישה הברורה העיקרית בהקשר זה היא לשמירה על טובת הילדים בגירושין.

לפיכך ההכרעה במקרים שבהם נדונה האפשרות להפריד בין הילדים בגירושין, תלויה בשיקול דעתם של השופטים או הדיינים המטפלים בתביעת הגירושין הספציפית. הסוגיה בה נדרש לפסוק בית המשפט, היא אם כן, האם ההפרדה בין האחים  בגירושין נועדה לשרת את טובת הילדים. ככל שניכר כי אין בכך תועלת ישירה או עקיפה לילדים, נוטים בתי המשפט לפסול את הבקשה על הסף.

 

האם סביר להפריד בין אחים כאשר מתגרשים? תלוי את מי שואלים

בדומה לנושאים רבים הכרוכים בתביעות גירושין בישראל, גם בסוגיית ההפרדה בין ילדים בהליכי גירושין, הגישות של בתי הדין הרבניים לעומת בתי הדין לענייני משפחה, הן שונות ואף חלוקות.

 

השוני בין בתי הדין למשפחה ובתי הדין הרבניים בנושא ההפרדה בין אחים בגירושין

כאשר הסוגיה הנ"ל מגיעה לפתחם של בתי המשפט הרבניים, הפסיקה מעידה על כך שהם נוטים לפסוק לטובת ההפרדה בין האחים בגירושין, אך בעיקר כשהאחים אינם בני אותו המין. יחד עם זאת, השיקולים העומדים לנגד עיניו של בית הדין הרבני בהקשר זה הם בעיקר מגדריים, כאשר ההפרדה מתבצעת לרוב כשישנם אחים ואחיות באותו בית, שמסיבות דתיות רואה בית המשפט תועלת בהפרדתם.

רבים מהדיינים ברבנות מאמינים כי טובת הבן מצדיקה את העברתו לחזקת אביו בגירושין בעוד שטובת הבת מחייבת את העברתה לחזקתה של אמה.

האם סביר להפריד בין אחים כאשר מתגרשים
האם סביר להפריד בין אחים כאשר מתגרשים

גישת בתי המשפט לענייני משפחה לעומת זאת, מצדדת בהחזקת אחים אצל אותו הורה משמורן. לגישתם של שופטי בתי המשפט למשפחה, טובת הילדים מצדיקה את השארתם באותה מסגרת משפחתית. צורך זה מתחדד אף יותר לנוכח הטלטלה שהליך הגירושין מביא אל חיי הילדים ממילא.

 

ומה קורה כאשר ישנם יותר משני ילדים בגירושין?

גם במקרים שבהם הורים שלהם יותר משני ילדים מתגרשים, השונות בין גישותיהן של מערכת המשפט האזרחית ומערכת המשפט הדתית, בעינו עומד. עם זאת, בפועל ההלכה הפסוקה בשתי הערכאות מעידה על מגמה לפיה כיום פוסקים מרבית השופטים והדיינים בעד הותרת האחים ביחד בגירושין.

 

טיעונים בעד ונגד ההפרדה של אחים בהליך הגירושין

בכל הקשור בהפרדת אחים בגירושין, ישנם טיעונים לכאן ולכאן שחשוב לתת עליהם את הדעת:

 

הטיעונים בעד הפרדת אחים בגירושין

הפרדת אחים בגירושין לעיתים נתפסת כפתרון שמיטיב עם הילדים. זאת כאשר ניכר כי הפרדת הילדים ופיצולם בין שני הוריהם, תאפשר להורים להעניק לכל ילד את המיטב. זאת בהתחשב בהוצאות הרבות הכרוכות בגידול ילדים ובזמינות הגבוהה שהדבר מחייב. בנוסף לטיעון זה, ישנו גם טיעון דתי לטובת הפרדת אחים בגירושין, והוא שלבנים עדיף לרוב לחיות במחיצת אביהם וכך לבנות מוטב שיגדלו אצל אימם.

 

הטיעונים נגד הפרדת אחים בגירושין

כפי שהוזכר לעיל, הפרדת אחים בגירושין פוגעת בקשר שבין הילדים לבין עצמם. לכן במרבית המקרים הפרדה זו נתפסת כמהלך שלילי, כפי שטוענים גם גורמי רווחה ואנשי מקצוע מתחום התפתחות הילד המעורבים בתיקי גירושין. לקשר בין האחים ישנה תרומה משמעותית מאוד ליכולת שלהם להכיל את הליך הגירושין מבחינה רגשית, והם נוטים לתמוך זה בזה בתקופה הקשה של הפירוד בין ההורים.

לכן ברוב המקרים ההעדפה הגורפת הינה להותיר את האחים בחזקתו של אחד ההורים ולא לפצל אותם בין בתים שונים. חלופה ראויה לא פחות, היא לאפשר לשני ההורים לקבל משמורת משותפת על הילדים, כפי שנוהגים בתי המשפט להתיר כיום בתיקי גירושין רבים.

 

כיצד חזקת הגיל הרך רלוונטית להפרדה בין אחים בגירושין?

חזקת הגיל הרך היא עיקרון משפטי אשר לפיו ילדים רכים בגילאי 6 ומטה נדרשים להישאר עם אימם. לאחר שמלאו לילדים 6 יוכל בית המשפט לדון מחדש באפשרות להעבירם לחזקת אביהם או להסכם משמורת משותפת בין ההורים. עיקרון זה תקף גם בהקשר של הפרדה בין ילדים שטרם מלאו להם שש במהלך הגירושין.

 

האופן בו עורך דין גירושין מסייע לשמירה על טובת הילדים בהליך הגירושין

עורך דין המטפל בתיקי גירושין, הוא עורך דין בעל התמחות ספציפית בדיני משפחה. לרוב ילווה עורך הדין את אחד הצדדים בתור המייצג שלו בהליך הגירושין או יתפקד על תקן מגשר בהליך גישור גירושין פרטי. כך או כך, עו"ד גירושין אמין מצופה לפעול לטובת קידום האינטרסים של מרשו, אך בד בבד מחויב לפעול על פי אמות המידה שהחוק מצדד בהן.

פירוש הדבר הוא שטובת הילדים בגירושין צריכה להיות נר לרגלי עורך הדין של כל אחד מהצדדים, כמו גם נר לרגליהם של ההורים עצמם. כאשר ניתן להגיע להסדרי משמורת משותפת בין ההורים, ניכר שהדבר מייתר את שאלת הצורך בהפרדה בין האחים בהליך הגירושין, ולכן עורך דין איכותי יחתור לרוב למימוש הסכם של אחריות הורית משותפת עד כמה שניתן.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

למה לצפות מהליך גישור גירושין

הליך הגירושין בין בני הזוג מפגיש אותם, לאחר שנים של חיים משותפים, משני צדי המתרס כאשר כל צד אוחז בעמדה שונה באשר לסוגיות הנובעות מהפרידה,

צו הרחקה בגירושין

צו הרחקה בגירושין הוא צו בית משפט שמאפשר להרחיק אדם מבן / בת זוגו ו/או ילדיו, במידה ועולה חשד לכך שאותו אדם יפגע בבני משפחתו.

תביעת גירושין – עיקרי התהליך

כאשר יחסיהם של בני זוג נשואים עולים על שרטון, לעיתים מגיעים של בני הזוג להחלטה משותפת לפתוח בהליך גירושין בהסכמה. במצב כזה, ככל שבני הזוג

כריכה בתביעת גירושין

הליכי גירושין בין זוגות מתנהלים במקרים רבים כאשר בין הצדדים יש קרע עמוק. כאשר הקרע בין בני הזוג מונע מהם להגיע להסכמה בנושאים השונים הנוגעים