האם ניתן להתגרש גם אם אחד הצדדים מסרב

המצב המשפטי בישראל, בכל הנוגע לנישואין וגירושין, הינו מורכב במיוחד והתחום כולו כפוף לדין הדתי. בני זוג יהודים נשואים יכולים להתגרש רק באמצעות ההליך הדתי של מתן וקבלת גט בבית הדין הרבני. הליך הגירושין של בני זוג יהודים באמצעות בית הדין הרבני נדרש גם כאשר בני הזוג נישאו בנישואין אזרחיים. במאמר זה נעסוק בגירושין בישראל כאשר אחד מבני הזוג סרבן.

 

הסכמת שני הצדדים

בהתאם לדין העברי, על מנת להתגרש יש צורך בהסכמתם של שני בני הזוג. כאשר אין הסכמה משותפת על הגירושין, הצד שמעוניין בהליך צריך להגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני. על מנת שבית הדין יקבל את התביעה ויפעל מול הצד הסרבן יש להצדיק את הבקשה בעילות גירושין תקפות בהתאם לדין הדתי. עוד על פתיחת תיק גירושין ראו בהרחבה כאן.

 

עילות לגירושין

מבחינת בית הדין הרבני, חוסר אהבה או מיצוי הזוגיות אינן סיבות המצדיקות גירושין. לעילות גירושין משמעות כלכלית גם לעניין תשלום הכתובה והן קריטיות, על מנת שבית הדין הרבני יחייב את הצד הסרבן לגירושין. עילות גירושין שהגבר יכול לטעון לגבי אשתו כוללות, עקרות, ניאוף, סירוב ליחסי אישות ועוד. עילות גירושין אלו גם האישה יכולה לטעון, כמו גם אלימות ואי פרנוס.

 

סרבנות גט

סרבנות גט של הבעל הוא מצב בו בית הדין קיבל את בקשת הגירושין של האישה ופסק כי העילות שלה מוצדקות על פי דין והבעל מחויב לגרש את אשתו והוא אינו מקיים את הפסיקה. בית הדין הרבני עשוי לתת פסק דין לכפייה של הגט ולהטיל על הבעל הסרבן סנקציות שונות כגון, קנסות, מאסרים, פרסום מביש, הגבלות יציאה מהארץ ועוד. מכיוון שעל מנת שהגירושין יהיו תקפים מבחינה הלכתית יש חובה שמתן הגט על ידי הבעל ייעשה בהסכמתו המלאה והחופשית, במקרה בה הוא עומד בסירוב, האישה לא יכולה להתגרש. מצב זה מכונה עגינות או אישה עגונה ומדובר בתופעה חברתית אלימה ומכוערת שבתי הדין ומערכת המשפט מנסים להילחם בה במגוון כלים שונים.

 

כפיית גט על האישה

לפי הדין העברי הקדום בעבר, גבר היה יכול לגרש את אשתו גם ללא הסכמתה. כיום ההלכה המקובלת מחייבת את הסכמתה של האישה לקבל את הגט. סרבנות גט מצד נשים הינה נדירה יותר ובית הדין הרבני יכול גם להתיר על הבעל להינשא לאחרת, גם מבלי להתגרש, במידה בית הדין סבור שסרבנותה של האישה אינה מוצדקת.

 

סיכום גירושין וסרבנות

לסיכום הנושא, במאמר זה ניסינו להשיב על השאלה האם ניתן להתגרש כאשר אחד הצדדים מסרב לכך. כפי שציינו, התשובה בגדול היא לא. גירושין של יהודים במדינת ישראל הן תחת הדין הדתי וההלכה מצריכה הסכמה מלאה, הן של הבעל בעת מתן הגט והן של האישה בקבלתו על מנת שהגירושין יהיו תקפים. ישנם אמצעים משפטיים שונים שנועדו לחייב את הסרבן לגירושין.

תיק גירושין

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף

העלאת קצבת נכות 2022 ביטוח לאומי

 באתר של הביטוח הלאומי ניתן להתעדכן בהעלאת קצבת הנכות ובתוספות לאוכלוסיות שונות. המאמר יפרט מתי ניתן לקבל קצבת נכות ומהו תשלום הקצבה נכון ל-2022.