האם חולות בסרטן השד זכאיות לפטור ממס הכנסה?

חולות בסרטן השד עשויות להיות זכאיות לפטור ממס הכנסה בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית מהם הן סובלות. את הזכאות ניתן לממש דרך הוועדות הרפואיות של ביטוח לאומי. את הפטור ממס הכנסה מקבלות אלו שנקבעו להן לפחות 90% נכות קבועים, או זמניים למשך תקופה של למעלה מ-185 ימים. אלו שנקבעה להן נכות של למעלה מ-75% נכות זכאיות להקלות מס בקופות הגמל.

 

תהליך קבלת הפטור

על מנת לבדוק את הזכאות שלך לפטור עלייך להגיש למס הכנסה טופס בקשה לקביעת אחוזי הנכות בצירוף שובר אגרה משולם בסך 659 ₪. יש לצרף את המסמכים הרפואיים הרלוונטיים בהם מפורטים הליקויים הנובעים מהמחלה ולבקש שהוועדה תקבע את אחוזי נכות.

יש לצרף אישורים לגבי אחוזי הנכות במידה ואלו נקבעו כבר בעבר בוועדות רפואיות אחרות של ביטוח לאומי או של משרדים אחרים. לאחר הגשת המסמכים הדרושים לפקיד שומה במס הכנסה באזור מגורייך, הפקיד יעביר את המסמכים לביטוח לאומי  ובמידה והם מספיקים ינופק לך אישור פטור ממס הכנסה ובמידה ולא תזומני לוועדה הרפואית.

 

הופעה בפני הוועדה הרפואית

רופאה מומחית ומזכיר מתוך הוועדה יבחנו תחילה את המקרה ולאחר מכן תגיעי לוועדה ותציגי את המקרה שלך בפני כלל חברי הוועדה. במידת הצורך תצטרכי להציג את מצבך הרפואי מול הרופאה ולחתום על אישור לביצוע הבדיקה הרפואית. לאחר ביצוע הבדיקה חברי הוועדה יתכנסו בלעדייך על מנת לקבל את ההחלטה.

 

ערעור על החלטות הוועדה

במידה והוועדה קבעה כי סרטן השד ממנו את סובלת אינו מגיע לכדי דרגת הנכות המזכה בפטור ממס הכנסה תוכלי להגיש ערעור לדיון בפני ועדה נוספת בתוך 45 ימים מקבלת ההחלטה. את הערעור עלייך להגיש לפקיד השומה במס הכנסה ולכלול בבקשת הערעור שובר תשלום נוסף  על סך 950 ₪.

 

תקרת סכומי הפטור

חשוב לדעת כי נכות שהוכרה לתקופה של פחות מ- 184 יום לא תקנה פטור ממס הכנסה. נכות שהוכרה לבין 185 ימים ועד ל-364 ימים תקנה פטור עד לסכום של 60,120 שקלים. נכות שהוכרה לתקופה של למעלה מ- 365 ימים תקנה פטור עד לסכום 501,600 שקלים. תקרת הסכומים שציינו חלים הן על ההכנסה מיגיעה אישית והן על ההכנסה שאינה מיגיעה אישית במצטבר.

כאשר הנכות נקבעה על חלק משנת המס הפטור יינתן לך באופן יחסי לתקופה. כאשר הנכות מתחלקת על 2 שנות מס, סכום הפטור לתקופה של עד 364 ימים ב-2 שנות המס, לא יעלה על סך של 60,120 שקלים.

 

החזרי מס לאחר קבלת הפטור

במידה ונקבעו לך 90% נכות ומעלה תוכלי לקבל החזרי מס עד 6 שנים אחורנית. לשם כך יש למלא את דו"חות המס האישיים לכל השנים הרלוונטיים לגביהן התקבל הפטור. בשנת המס השוטפת המעסיק יכול להחזיר לך גם ניכוי מס שכבר בוצע בעבורך. לסיכום הנושא, סרטן שד עשוי לזכות בפטור ממס הכנסה עקב ליקוי יחיד בשיעור של 100 אחוזי נכות או במשוקלל עם מחלות נוספות בנכות משוקללת של 90%.

מס הכנסה

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף