באילו תנאים צריך לעמוד כדי לקבל קצבה על נכות כללית?

מדינה ישראל הינה מדינה רווחה סוציאלית הדואגת לאזרחיה וככזו היא דואגת לעזור לאוכלוסיות החלשות בחברה להתקיים בכבוד.

מוסד הביטוח הלאומי מגדיר מספר קריטריונים שבמידה ואתם עומדים בהם, תוכלו לקבל סיוע מהמדינה בצורת קצבת נכות כללית.

מעוניינים לדעת האם הקצבה מגיעה לכם? לפניכם התנאים המדויקים לקבלתה.

ההתמודדות עם ליקויים גופניים מולדים או פתאומיים היא מספיק מורכבת, באם אתם זכאים לקצבה אין סיבה שלא תממשו את הזכות שלכם ותמצו אותה עד תומה.

מהי קצבת נכות כללית?

קצבת נכות כללית הינה קצבה הניתנת מהביטוח הלאומי למי שכושרו להשתכר נפגע או הצטמצם ב-50% לפחות, עקב נכות מבחינה גופנית, נפשית או שכלית. מי זכאי להגשת תביעת נכות כללית?

מי זכאי לקצבת נכות כללית?

להלן תנאי הזכאות לקבלת קצבת נכות כללית:

הזכאי לקצבה חייב להיות תושב הארץ מגיל 18 ומעלה עד גיל פרישה או נערים בני 16-18 שעבדו כעובדים קטינים.

בנוסף חייבים להתקיים 3 התנאים הבאים כדי שניתן יהיה לקבל זכאות לקצבת נכות כללית:

  • למבקש הקצבה נקבעה נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות או 40% נכות בתנאי שישנם כמה ליקויים ואחד מהם בשיעור של 25% ומעלה, והנכות הרפואית נקבעה עקב ליקוי גופני, נפשי או שכלי שאירעו עקב מומם מלידה, מחלה או תאונה.
  • מבקש הקצבה קיבל אישור כי כושר עבודתו נפגע לחלוטין, או צומצם בשיעור של 50% לפחות, ובנוסף נקבעה לו דרגת אי כושר של 60% ומעלה.
  • למבקש הקצבה אין הכנסות כלל, או שהכנסותיו מעבודה אינן עולות על 6,331 ש"ח כמשכורת חודשית, נכון לשנת 2022. אין לכלול בסעיף זה גם דמי מחלה אותם מקבל מבקש הקצבה מהמעסיק.

 

מה לגבי עקרת בית?

יש לדעת כי עקרת בית שהינה תושבת ישראל בסטאטוס נשואה, שכושר תפקודה במשק הבית צומצם ב-50% לפחות, וכן נקבעה לה נכות רפואית בשיעור של 50% ומעלה, גם זכאית לקצבת נכות כללית.

באילו תנאים צריך לעמוד כדי לקבל קצבה על נכות כללית
באילו תנאים צריך לעמוד כדי לקבל קצבה על נכות כללית

חושבים שאתם זכאים לקצבה? להלן תהליך הגשת התביעה לביטוח הלאומי

  • הגישו תביעה לקצבה, את הטפסים הרלוונטיים יש להוריד באתר הביטוח הלאומי. בדקו האם הנכם זכאים למסלול תביעה מהיר.
  • יתכן שהמסמכים אותם הגשתם יספיקו לקביעת אחוזי הנכות שלכם, אולם במידה ולא, אתם תוזמנו לוועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי לקביעת אחוזי הנכות הרפואית שלכם.
  • במידה ונקבעו לכם אחוזי נכות גבוהים, יעבור התיק שלכם לפקיד התביעות לצורך קביעת דרגת אי כושר. יש לדעת כי יש זכויות שאינן תלויות בדרגת אי הכושר, וניתנות לכם בגין אחוזי הנכות בלבד.
  • לאחר שלבים אלו, תקבלו הודעה בדואר ובה תוצאות הועדה הרפואית, קביעת אחוזי הנכות ודרגת אי הכושר שלכם.
  • במידה ונקבעה לכם דרגת אי כושר המזכה בקצבה תוכלו להתחיל לקבל את הקצבה החושית, בתום 90 יום ממועד קביעת הדרגה. התשלום אמור להיכנס לחשבון הבנק שלכם ב-28 לחודש, וכן במידה ואתם זכאים לתשלום רטרואקטיבי, הוא יינתן לכם עד 12 חודשים קודם יום הגשת תביעת הקצבה.
  • ערעור על אחוזי הנכות שנקבעו אפשרי בתוך 60 יום ואילו הגשת ערר על דרגת אי כושר אפשרי בתוך 90 יום.
  • ביכולתכם להגיש תביעה חוזרת לאחר 6 חודשים. אם יש החמרה כלשהי במצבכם, ניתן לפנות שוב לביטוח הלאומי ללא שהיות.

מטבעות

 

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף

העלאת קצבת נכות 2022 ביטוח לאומי

 באתר של הביטוח הלאומי ניתן להתעדכן בהעלאת קצבת הנכות ובתוספות לאוכלוסיות שונות. המאמר יפרט מתי ניתן לקבל קצבת נכות ומהו תשלום הקצבה נכון ל-2022.  

האם ניתן להתגרש גם אם אחד הצדדים מסרב

המצב המשפטי בישראל, בכל הנוגע לנישואין וגירושין, הינו מורכב במיוחד והתחום כולו כפוף לדין הדתי. בני זוג יהודים נשואים יכולים להתגרש רק באמצעות ההליך הדתי