משמורת והסדרי ראיה

אחד מאותם נושאים טעונים שמלווה תיקי גירושין ומעלה שאלות רבות כגון: מי קובע את זהות ההורה המשמורן ? מהם התנאים למשמורת משותפת ? אלו הסדרי ראיה ניתן להגדיר כמורחבים ? האם ניתן לשנות הסדרי הראיה ? מה קורה כשקיימת הסתה של הילדים ? מתי ימנה בית המשפט פקידת סעד ? מתי יופנו הורים לבדיקת מסוגלות הורית ?

הפרת הסדרי ראיה

ישנם מקרים, בהם אחד מההורים מפר באופן יזום ושיטתי את הסדרי הראיה ולעיתים ההורה שנוהג באחריות הורית ונפגע מההפרות הללו נשאר חסר אונים, הוא נוכח לראות מקרוב את הציפייה של הילד לפגוש את ההורה השני והאכזבה הקשה שגורמת נזק בלתי הפיך, אז מה ניתן לעשות?

הסדרי ראיה מקובלים, מורחבים ואיך הם נקבעים

איך קובעים את הסדרי הראיה? מהם הסדרי ראיה מקובלים או נרחבים? איך מחלקים את הסדרי הראיה בחגים ובחופשות? מה קורה במידה וההורה שהילדים בהחזקתו מערים קשיים על ההורה השני לקיום הסדרי ראיה? האם ההורים יכולים לשנות את הסדרי הראיה גם לאחר שאושרו בבית המשפט או בית הדין?

משמורת משותפת

מה משמעות המושג " משמורת משותפת "? אלו תנאים נדרשים לקביעת הסדר של משמורת משותפת בין ההורים? מה האמצעים של בית המשפט לבחינת התנאים של משמורת משותפת? מה קורה כשאחד הצדדים מערים קשיים ויוצר באופן מכוון בעיות בתקשורת ההורית?

חזקת הגיל הרך והשינויים שמתחוללים בבית המשפט לענייני משפחה

לאחרונה, אנו שומעים קולות רבים הקוראים לבטל את חזקת הגיל הרך ולפיה ילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם ובמקומה לבחון את משמורת הילד והסדרי ראיה בלי קשר לגיל הילדים, אלא בהתאם לאחריות ההורית שכל הורה לוקח על עצמו בגידול הילדים תוך בדיקת מסוגלות הורית בהתאם לצורך.

מזונות בגיר

מענה לשאלות חשובות בנוגע למזונות בגיר: האם כל ילד בגיר זכאי למזונות? מה גובה מזונות בגיר בתקופת שירות צבאי חובה? מה חובת המזונות במקרה שבגיר המשיך ללימודי יג' ויד'? האם ניתן להגיש תביעת מזונות ללא אישור או הסכמת הבגיר?

שינוי גובה מזונות ילדים – הפחתת מזונות

לפני ששוקלים להגיש תביעה להפחתת מזונות ילדים חשוב לדעת: האם כל שינוי נסיבות הוא עילה מוצדקת להפחית את גובה המזונות? איזה שינוי נסיבות נדרש על מנת להפחית מזונות? אלו סיבות מוצדקות מבססות את הטענה כי מדובר בשינוי נסיבות מהותי? האם ניתן להפחית גם מזונות שנקבעו בהסכם גירושין?

הדרך לקביעת מזונות ילדים בישראל

על מנת לחשב את גובה מזונות ילדים, בתי המשפט, עורכי הדין וכל אנשי המקצוע בתחום, לוקחים בחשבון את החוק הנהוג כיום, פסיקה דינאמית שמתקדמת בהתאם לשינויים חברתיים וכן נתונים עובדתיים שלרוב יילקחו מהתקופה שהתנהלתם כמשפחה – בצירוף כל הגורמים הללו נקבל את גובה המזונות.

מזונות ילדים – נקודות שחשוב לדעת

עד איזה גיל חובה על האב לשאת במזונות ילדים? מתי ניתן להגיש תביעת מזונות ילדים? איזה בית משפט מוסמך לדון במזונות ילדים? איך קובעים את גובה מזונות ילדים? מה כוללים צרכים הכרחיים לילדים וצרכים שמעבר לצרכים ההכרחיים? מה כוללים מדור והוצאות מדור? האם פסק דין למזונות הנו סופי?

מזונות ילדים והדין העברי

על פי החוק לתיקון דיני משפחה ( מזונות ) חיובו של אב יהודי במזונות ילדיו הנו על הדין העברי. לאור זאת, חשוב לדעת כיצד הדין העברי קובע את גובה מזונות הילדים בהתייחס לגילאים שלהם ובהתייחס לצרכים ההכרחיים וצרכים שמעבר להם.