הסכמים בדיני משפחה

כשבני זוג מעוניינים להסדיר את היחסים ביניהם, באפשרותם לעשות זאת בהסכמה וברוח טובה, אין ספק שזו הדרך העדיפה שחוסכת זמן ארוך ומתיש, עלויות כספיות נכבדות ולהימנע מבתי משפט. בהקשר לכך עולות מספר שאלות: מה כולל בתוכו הסכם גירושין ? מה ניתן לעשות במידה ובני הזוג מעוניינים בשלום בית ? האם ניתן להגיע להסכם גם אם נפתחו הליכים משפטיים ?

הסכם גירושין

מדוע הגעה להסכם גירושין זו הדרך הטובה ביותר לסיים הליכי גירושין? מהן האפשרויות להגיע להסכם גירושין ? מה כולל בתוכו הסכם גירושין? האם ניתן לפתוח בהליכי מו"מ וגישור גם במידה ובני הזוג פתחו בהליכים משפטיים? האם ניתן לשנות הסכם גירושין לאחר שאושר בבית המשפט או בית הדין הרבני?

הסכם שלום בית בנפרד או בשילוב הסכם גירושין

מה זה הסכם שלום בית? אלו סעיפים ותנאים ניתן להכניס להסכם שלום בית? האם ניתן בתקופת שלום הבית, לפתוח בהליכים משפטיים? מה זה הסכם שלום בית לחילופין גירושין? האם הסכם שלום בית לחילופין גירושין דורש אישור של בית משפט? מה היתרונות של הסכם שלום בית לחילופין גירושין?

הסכם ממון

מה זה הסכם ממון? במידה ולא נערך הסכם ממון, כיצד יחולק הרכוש המשותף? באיזה מקרים מומלץ לערוך הסכם ממון? אלו נושאים מרכזיים יש לברר בטרם עורכים הסכם ממון? מה ניתן לעשות, במקרה של מגורים של בני הזוג בדירה שבבעלותו של אחד הצדדים? היכן יש לאשר את הסכם ממון אצל נוטריון או בבית המשפט?

הסכם חיים משותפים

מה המשמעות של הסכם חיים משותפים? מתי מומלץ לערוך הסכם חיים משותפים? אלו נושאים מרכזיים יש לברר בטרם עורכים הסכם חיים משותפים? מה ניתן לעשות, במקרה של מגורים של בני הזוג בדירה שבבעלותו של אחד הצדדים? האם הסכם חיים משותפים דורש אישור של בית המשפט?

האפשרויות בנוגע לדירת מגורים משותפת

במסגרת חלוקת הרכוש בהליכי גירושין, עולה פעמים רבות סוגיית אופן חלוקת הדירה המשותפת שרכשו בני הזוג ומהווה חלק מרכזי ברכוש שצברו במהלך נישואיהם. במאמר זה נתייחס לאפשרויות שעומדות בפניכם בנוגע לסוגיה זו.

חוק יחסי ממון – כללים שחשוב לדעת

על מי חל חוק יחסי ממון? איזה רכוש נחשב כמשותף ונכנס לאיזון משאבים על פי חוק יחסי ממון? איזה רכוש איננו נחשב כמשותף? איך מבצעים בפועל איזון משאבים? מי עורך את איזון המשאבים? כיצד ניתן למנוע הברחת רכוש באמצעות הסעדים שניתנים בחוק יחסי ממון?

חלוקת רכוש – כללים שחשוב לדעת

חלק בלתי נפרד מתיקי גירושין זה נושא חלוקת הרכוש בין בני הזוג, מדובר בנושא בעל השלכות משמעותיות על חיי כל אחד ואחת מכם וחשוב לדעת איך להתנהל עם הרכוש המשותף או הנפרד בשלב כל כך חשוב בחייכם, לכן פרטנו לכם עשרה כללים שחשוב לדעת בענייני חלוקת רכוש.

חזקת השיתוף

על מי חלה חזקת השיתוף? האם חזקת השיתוף היא מתוקף החוק? באלו תנאים חלה חזקת השיתוף? מה המשמעות של חזקת השיתוף? האם ניתן לסתור את חזקת השיתוף? כיצד בית המשפט בודק האם חלה כוונת שיתוף או לא?

חובות משותפים או שלא

מה משמעות המושג " חובות משותפים " ? אלו חובות ייחשבו כמשותפים? האם חוב שנצבר במהלך הנישואין לחובת עסק עצמאי של אחד מבני הזוג, הנו משותף? מתי מכירים בחוב אישי שרק אחד מבן הזוג יישא בו? מי נדרש להוכיח שמדובר בחובות אישיים?

משמורת והסדרי ראיה – כללים שחשוב לדעת

מה קובעת חזקת הגיל הרך? מי נחשב כאפוטרופוס טבעי של הילדים? על פי מה קובעים את משמורת הילדים? על ידי מי נקבעים הסדרי ראיה? האם ניתן להגביל את אזור המגורים של ההורה שהילדים בחזקתו? מתי יתקיימו הסדרי הראיה תחת פיקוח של גורמים מקצועיים?