סיפורים מהפסיקה

גירושין ודיני משפחה הנו תחום רגיש שנוגע לאנשים ומשפחות רבות ובסופו של יום כל אדם, כל משפחה וסיפורה האישי – כאן הבאנו סיפורים מהחיים שהגיעו לפתחו של בית המשפט והאופן שבו הוא התייחס אליהם ונתן את פסיקתו. כמו כן, קבצנו חדשות, עדכונים ומאמרים בתחום שבו עוסק משרדנו.

הסכמות בין בני זוג לאחר גירושין

13 שנה לאחר שהתגרשו החליטו הצדדים שהגבר ירכוש את חלקה של האישה בנחלה שבבעלותם, הם החליפו ביניהם טיוטות הסכם וברגע האחרון האישה חזרה בה, לפיכך עולה השאלה האם טיוטת ההסכם האחרונה מחייבת את הצדדים? האם נדרש אישורו של בית המשפט או שמא הוא תקף מכוח דיני החוזים?

משקל רצון הקטינה בבית המשפט

במקרה שלפנינו סרבה הקטינה להתראות עם אמה חרף הסדרי ראיה שנקבעו בין ההורים. בית המשפט נפגש עם הקטינה והתרשם באופן אישי מזווית הראיה שלה ורצונה האמיתי בנוגע למפגשים עם אמה. מה החליט בית המשפט לענייני משפחה ומה השיקולים שעמדו לנגד עיניו בעניין רגיש זה?

זכויות בדירה ודמי שימוש ראויים

האם בעזיבת דירה המגורים המשותפת עלול אחד מבני הזוג לאבד את זכויותיו בה? האם בן הזוג שעזב את הדירה יכול לתבוע מהצד השני דמי שכירות עבור שימושו בדירה ממועד עזיבתו שהרי מחצית הדירה הנה בבעלותו.

דירה שנרכשה בטרם בני הזוג נישאו

אבי הגיע לנישואין עם דירה שרכש בטרם נישאו, בני הזוג התגוררו בה במשך מספר שנים וגידלו בה את ילדיהם – עולה השאלה, האם אשתו זכאית לחלק בדירה, מה אתם חושבים שפסק בית המשפט ?

הסדרי ראיה בין הורי הורים לנכדם

במקרה שהגיע לפני בית המשפט לענייני משפחה עתרו הורי האב לקיים הסדרי ראיה עם נכדם התינוק, זאת חרף התנגדותה של האם. השאלה שעלתה, האם להורי האב קיימת זכות עמידה להגיש תביעה לקיום הסדרי ראיה עם הקטין שהרי אין להם קשר ישיר עימו או זכות בסיסית לראותו בדומה להורים.