ידועים בציבור

ישנם בני זוג שבוחרים לחיות יחד במערכת יחסים זוגית ללא נישואין, בעקבות כך עולות מספר שאלות כגון: מה המשמעות של מערכת זוגית ללא נישואין ? האם הם נחשבים כידועים בציבור ? האם הם צוברים רכוש משותף ? כיצד מחלקים את הרכוש ביניהם ? האם חלה חובות מזונות בין בני הזוג ? האם הם צוברים זכויות בירושה ?

ידועים בציבור – כללים שחשוב לדעת

מהם התנאים שבמידה ויחולו, בני הזוג יוגדרו כידועים בציבור? כיצד בית המשפט לענייני משפחה בוחן את התנאים הללו? האם רק בחלוף פרק זמן מסוים יוכרו בני הזוג כידועים בציבור? במידה ובני זוג הנם ידועים בציבור מה ההשלכות לכך? כיצד מומלץ להסדיר את העניינים הרכושיים בין בני זוג ידועים בציבור?

שיתוף בנכסים בין ידועים בציבור

אלו תנאים נדרשים על מנת שתחול חזקת השיתוף? מה קורה במידה ומדובר ברכוש שאיננו נחשב כמשותף? האם יכול להיות מצב שרכוש שהביא עימו אחד מבני זוג בטרם הכירו יהיה משותף? האם העסק הרשום על שם אחד מבני הזוג הינו משותף? האם ניתן לסתור את חזקת השיתוף?

מזונות ידועה בציבור

במידה ובני זוג נשואים, זכאית האישה למזונותיה מתוקף הדין האישי וזאת עד לקבלת גט מהבעל ואולם כאשר מדובר בידועים בציבור מתעוררת השאלה האם קיימת חובת מזונות ביניהם.

זכות הידועים בציבור לרשת

האם בני זוג ידועים בציבור יכולים לרשת האחד את השני? מהם התנאים לכך ומתי בודקים את התנאים הללו? מה קורה במידה וכוונת המנוח לפני מותו הייתה שבת הזוג הידועה בציבור לא תירש? האם הידועה בציבור יכולה לתבוע מזונות מן העיזבון של המנוח? האם הידועה בציבור זכאית לפיצויי נזיקין במידה ובן הזוג נפטר?