האפשרויות בנוגע לדירת מגורים משותפת

במסגרת חלוקת הרכוש בהליכי גירושין, עולה פעמים רבות סוגיית אופן חלוקת הדירה המשותפת שרכשו בני הזוג ומהווה חלק מרכזי ברכוש שצברו במהלך נישואיהם.

חשוב לציין בהקשר זה, כי במידה ומי בני הזוג מעוניין למכור את הדירה ולחלק את תמורתה בין הצדדים, באפשרותו להגיש תביעה לפירוק שיתוף ובן הזוג השני לא יכול למנוע זאת, אלא במקרה הטוב לעכב את פירוק השיתוף, באמצעות בין היתר הגשת תביעת למדור ספציפי בבית הדין הרבני או לעכב את פירוק השיתוף, עד למציאת מדור חלופי לילדים וגם זאת לפרק זמן מוגבל.


פעמים רבות עולה השאלה, כיצד לחלק את הדירה בין בני הזוג, ישנן מספר אפשרויות שניתן ליישם ועל המרכזיות שבהן נעמוד כעת :

 

1. הסכמת הצדדים להוציא את הדירה למכירה בשוק החופשי וחלוקת התמורה ביניהם – ניתן להוציא את הדירה למכירה באופן מידי ולחלק את התמורה בין בני הזוג בקיזוז משכנתא וחובות משותפים, מומלץ לעשות זאת לאחר שאושר הסכם הגירושין בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.

2. אחד מבני הזוג רוכש את חלקו של השני – לכל אחד מבני הזוג ישנה זכות ראשונים לרכוש את חלקו של השני בנכס. במידה ושני בני הזוג מעוניינים בכך, תבוצע התמחרות ביניהם והחלק יימכר במחיר הגבוה ביותר שיציע מי מהצדדים.

3. היוון חלקו של הבעל לטובת מדור הילדים  – קיימת אפשרות להוון את חלקו של הבעל בדירת המגורים, כך שהאם תרכוש את חלקו של האב במחיר נמוך יותר או כלל ללא תמורה, בכפוף לכך שסכום המזונות יהיה נמוך משמעותית ולא ייכלל רכיב המדור. במקרה שכזה חשוב לבדוק מה ההשלכות של מהלך שכזה על בני הזוג.

4. אחד מבני הזוג ימשיך להתגורר בדירה עם הילדים והדירה תימכר לאחר פרק זמן מוסכם שייקבע ביניהם – אחד מבני הזוג ימשיך להתגורר בדירה לפרק זמן מסוים ביחד עם הילדים ולאחר תקופה שתקבע ביניהם בהסכמה, הדירה תימכר בשוק החופשי. גם כאן יילקח בחשבון רכיב המדור במזונות הילדים.

5. הגשת תביעה לפירוק השיתוף בדירה – במידה ובני הזוג לא הגיעו להסכמה בנוגע למכירת הדירה, בן הזוג שמעוניין למכור את הדירה, יגיש תביעה לפירוק שיתוף ובית המשפט או בית הדין הרבני יידונו בעניין זה ויקבעו את התנאים ומועד המכירה.

חשוב מאוד להדגיש, שצריך לשקול כל אופציה בנפרד ולבדוק מה טובת הלקוח, בעוד עדיף שבני הזוג יגיעו להסכמה ביניהם, דבר שחוסך לצדדים זמן ארוך ועלויות כספיות נכבדות.

טיפ מניסיוני המקצועי, גם במידה ובני הזוג הגיעו להסכמות, יש לעגן זאת בהסכם גירושין שיאושר ע"י ערכאה שיפוטית.

חזרה לחלוקת רכוש >>
הוסף תגובה