שינוי גובה מזונות ילדים – הפחתת מזונות

מזונות ילדים שנקבעים בפסק דין או בהסכם גירושין אמורים לצפות פני עתיד ולספק את צורכיהם של הילדים עד הגעתם לגיל 18 וזאת תוך שמצמידים אותם למדד כל שלושה חודשים.

עם זאת, כפי שאתם יודעים החיים הם דינאמיים ובמשך השנים עלולים להיות שינויים מהותיים שיש בהם כדי לגרום לכך שניתן יהיה להפחית את גובה המזונות באופן שיתאימו למציאות החדשה שנוצרה.


האם כל שינוי נסיבות הוא עילה מוצדקת להפחית את גובה המזונות ?

התשובה לכך היא לא! שהרי אם ניתן היה לעשות זאת בקלות וכל שינוי היה מבסס עילה, אין ספק שהיו מוגשות לבית המשפט לענייני משפחה מספר עצום של תביעות להפחתת מזונות, אך מעבר לכך הילדים עצמם היו עלולים להיפגע.


איזה שינוי נסיבות נדרש על מנת להפחית מזונות ?

השאלה נדונה רבות במשך השנים ובפסיקה ענפה בעניין זה, נקבע שנדרש להוכיח ע"י התובע שינוי נסיבות מהותי.


מזה אומר שינוי נסיבות מהותי ?

שינוי נסיבות מהותי, זו סיבה מוצדקת ומספיק חזקה שמעלה את הצורך לבחון מחדש את סכום המזונות שנקבע בפסק הדין, תוך בדיקה מעמיקה האם מדובר באמת בשינוי מהותי, כזה שיעלה לדיון חוזר את גובה המזונות.


מתי ניתן לעלות את הטענה לשינוי נסיבות מהותי ?

חשוב להבין ששינוי נסיבות מהותי יכול לחול אך ורק לאחר מתן פסק הדין הראשון, שכן בית המשפט לקח " שינוי זה " בחשבון בפסיקת המזונות הראשונה .

נסביר זאת כך – בית המשפט קובע את גובה המזונות בפסק דינו בהתאם לנתונים שהוצגו בפניו במהלך ניהול ההליכים המשפטיים ומתן פסק הדין, לכן על מנת לקבוע האם חל שינוי נסיבות מהותי על התובע להראות כי מיום מתן פסק הדין הראשון למזונות עובר ליום הגשת התביעה, חל שינוי נסיבות מהותי שלא היה ניתן לצפות בעתיד ולפיכך יש לבחון את גובה המזונות שנקבעו בעבר בהתייחס לאותו שינוי נסיבות.


אלו סיבות מוצדקות מבססות את הטענה כי מדובר בשינוי נסיבות מהותי ?

בפסיקה ענפה נקבעו מספר סיבות שנכנסות לגדר שינוי נסיבות מהותי – נתייחס לכמה מהן :

ילד שמסרב לראות את אביו וליצור עמו קשר – בית המשפט ייבחן לעומק את המצב וינסה להבין מדוע הילד מסרב ליצור קשר עם אביו ובמידה ואין סיבה מוצדקת לכך ( שכן לעיתים גם לאב יש חלק בזה ) בית המשפט עלול להפחית את המזונות ואף לבטל אותם לחלוטין. הדבר מהווה גם תמרור אזהרה לאם שמסיתה את הילד וגורמת לו לניכור הורי כלפי האב.

אב שהקים משפחה חדשה והביא ילד לעולם – ככלל ילד חדש שבא לעולם מטיל על האב הוצאות נוספות, אך לרוב בית המשפט לא רואה בילד אחד בלבד כעילה מוצדקת, אולם במידה וישנם ילדים נוספים במשפחתו החדשה יש לבחון זאת לעומק, אך שוב עילה זו בלבד לא תהווה שינוי נסיבות מהותי ויש להוכיח את הקושי הכלכלי וחוסר היכולת לעמוד בתשלום המזונות.

מצבו הבריאותי של האב פוגע בכושר השתכרותו – מדובר בשינוי מצבו הבריאותי של האב שחל לאחר מתן פסק הדין. חשוב להדגיש שרק במידה ומצבו הבריאותי של האב פגע בו כך שמשכורתו החודשית פחתה בצורה משמעותית ובאופן קובע או אז הדבר יכול להיחשב כשינוי נסיבות מהותי .

מצבו הכלכלי של האב הורע באופן משמעותי – שוב מדובר בשינוי שחל לאחר מתן פסק הדין. במסגרת עילה זו ייבדק מה מצבו הכלכלי נכון ליום הגשת התביעה, מדוע הורע מצבו הכלכלי, האם יש חובות ונושים ומה סדר הגודל ועוד כהנה וכהנה שאלות שישכנעו את בית המשפט שאכן המצב הכלכלי הוא כה מהותי וחריף שיש לבחון מחדש את גובה המזונות.


אלו דברים ייבחן בית המשפט מעבר לשינוי נסיבות מהותי ?

כפי שראינו תביעה להפחתת מזונות דורשת רף גבוה של שינוי נסיבות מהותי, אך לא רק זה, בית המשפט ייבחן דברים נוספים כגון : על התובע להוכיח כי שינוי הנסיבות לא היה צפוי בזמן מתן פסק הדין, כמו כן שהתביעה הוגשה בתום לב ולא על מנת להפעיל לחץ פסול על האם וכן האם האב הכין את הקרקע והעלים רכוש בטרם הגשתה.

בנוסף לכך בית המשפט ייבחן האם השארת גובה המזונות באמת יפגע באב או שמא הוא מסוגל להסתדר איתם חרף שינוי נסיבות מהותי. מדובר במבחן חשוב שכן במידה ובכל מקרה המזונות נמוכים והאב עדיין תובע להפחיתם, בית המשפט שאמון על טובת הילד, עלול לדחות את תביעתו ולו רק מטעם זה בלבד.


האם ניתן להפחית גם מזונות שנקבעו בהסכם גירושין ?

כן ! הכללים הנם די דומים למה שציינתי לעיל .

חשוב לציין כי הסכם גירושין הוא מכלול של נושאים הקשורים זה לזה, דבר המעלה קושי נוסף לשינוי גובה המזונות בהסכם גירושין ובית המשפט ייבחן זאת במידת הצורך.


לסיכום, כפי שניתן לשים לב בטרם הגשת תביעה להפחתת מזונות עליכם לבחון את כל הסוגיות שעלו במאמר ומניסיוני המקצועי בתי המשפט אינם ממהרים להפחית מזונות ובוחנים כל תביעה האם היא עומדת במבחני הפסיקה.

לכן בטרם הגשת תביעה להפחתת מזונות, אני ממליץ להתייעץ עם עו"ד שעוסק בגירושין ודיני משפחה על מנת לבדוק האם קיימת עילה המצדיקה הגשת תביעה להפחתת מזונות, עילה מספיק חזקה שתשכנע את בית המשפט.

חזרה למזונות >>
הוסף תגובה