עילות גירושין שעומדות לאישה או לבעל

בטרם הגשת תביעת גירושין לבית הדין הרבני, יש לבחון לעומק האם באמת קיימת עילה. מדובר בבדיקה מהותית וחשובה שכן במידה וייפתחו הליכי גירושין בבית הדין ויתברר שלא קיימת עילה או לחילופין שלא ניתן להוכיח אותה, יכול להיות מצב שהתביעה תדחה ומעבר לכך באפשרות האישה לתבוע את כתובתה.

על מנת לתת מידע נוסף בנוגע לעילות גירושין, פרטנו את המרכזיות שבהן תוך חלוקה בין עילות שיכולים לטעון האישה או הבעל.


עילות גירושין שעומדות לאישה :

• בעל אלים שמשתמש באלימות פיזית כנגד האישה – יש להוכיח שלא מדובר במקרה אחד פעמי, אלא בגבר אלים שמתעלל ומכה את אשתו במסגרת חיי הנישואין, במקרים שכאלו בית הדין הרבני יכפה על הבעל להתגרש גם במידה ומסרב לכך.

• בעל המסרב לקיים יחסי אישות עם אשתו – חלק מחובות הבעל לקיים את עונתה של האישה – היינו לקיים עמה יחסי אישות, במידה והוא מסרב לכך ללא סיבה רפואית או פיזית, הוא עלול להיות מוכרז כגבר מורד.

• בעל עקר – גבר שאיננו מסוגל להביא ילדים לעולם.

• טענת מומים – מדובר במומים שהבעל הסתיר מהאישה בטרם נישאו או מחלות מדבקות שמונעות קיום יחסי אישות ביניהם .

• בעל שבגד באשתו – במידה וניתן להוכיח שהבעל בגד באישה, בית הדין הרבני יכול לקבל את טענת האישה לחייב את הבעל בגירושין ( חשוב להבין שבגין עילה שכזו, אין חובה לבית הדין הרבני לגרשו ) . חשוב להדגיש כי במידה והאישה בוגדת על פי הדין העברי הדבר חמור הרבה יותר.


עילות גירושין שעומדות לבעל :

• אישה עקרה – אישה שלא הביאה ילדים במשך עשר שנים, מהיום שנישאו.

• אישה שזנתה תחת בעל – במידה והבעל הוכיח בראיות מוצקות שהאישה בגדה בו עם גבר אחר, בית הדין הרבני יכפה עליה להתגרש .

• אישה שמסרבת לקיים יחסי אישות – במידה והאישה מסרבת ללא כל סיבה מוצדקת, לקיים יחסי אישות עם הבעל תחשב כמורדת באישות.

• עוברת על דת משה – אישה שבאופן מכוון מתנהגת בפריצות, מגדפת וגורמת לבעל לעבור על איסורי התורה כגון, מכינה לו אוכל לא כשר ללא ידיעתו, הולכת בצורה לא הולמת ועוד כהנה וכהנה פעולות. חשוב להבין כי במידה והצדדים ניהלו אורח חיים חילוני או שהבעל עם השנים קבל בשתיקה את התנהגותה, זו תהייה עילה חלשה שבספק אם בית הדין הרבני יקבל אותה.

• טענת מומים – מדובר במומים שהאישה הסתירה מהבעל בטרם נישאו או מחלות מדבקות שמונעות קיום יחסי אישות ביניהם.

• מעשה כיעור – מדובר במקרים בהם, ישנו חשד די מבוסס למעשים שלא הולמים אישה עם גבר זר, מעשים אלו נקראים בדין העברי מעשי כיעור, הם מעלים את החשש שזינתה בו עם גבר אחר. לא נדרש עדים או ראיות מוצקות אלא מאותם מעשים ניתן ללמוד זאת.

חשוב לדעת שבאפשרות הבעל לסלוח לאישה ולהמשיך לחיות עמה, בניגוד למצב שבו הוכח שבגדה בו, או אז בית הדין הרבני יחייב את הבעל והאישה להתגרש.

חזרה לבית הדין הרבני >>
הוסף תגובה