סוגי צוואות

על פי חוק הירושה ניתן לערוך ארבעה סוגים של צוואות – כפי שיפורט להלן :


צוואה בכתב יד – סעיף 19 לחוק הירושה קובע כי, אדם יכול לערוך צוואה בכתב יד ולהורות כיצד יתחלק רכושו, אולם זאת בכפוף לכך שהצוואה נכתבה כולה בכתב ידו של המצווה, תישא תאריך ותיחתם על ידו.


צוואה בעדים – סעיף 20 לחוק הירושה קובע כי, ניתן לערוך צוואה בעדים ועליה לכלול – תאריך, חתימה בכתב ידו של המצווה והצהרת המצווה בפני שני עדים כי מדובר בצוואתו. לאחר מכן העדים יאשרו בחתימת ידם שהמצווה הצהיר וחתם עליה.


צוואה בפני רשות – על פי סעיף 22 לחוק הירושה, ניתן לערוך צוואה בפני שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי והיא תעשה ע"י הגשת הצוואה בכתב או אמירה בעל פה.

לאחר שהרשות בפניה הוא הופיע קיבלה את צוואת המצווה, ייקראו בפניו האמור בצוואתו ולאחר מכן עליו להצהיר כי זו אכן צוואתו והרשות תאשרה.


צוואת שכיב מרע – אדם שעומד למות או שרואה עצמו מול פני המוות, רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים. דבריו של המצווה, בצירוף תאריך והנסיבות בגינן נערכה הצוואה, יהיו מתועדים בזיכרון דברים שייחתם בידי שני עדים ויופקד אצל הרשם לענייני ירושה.

יש לציין כי ההפקדה אצל הרשם תעשה במועד מוקדם ככל האפשר.

צוואת שכיב מרע הנה מבוטלת כעבור חודש ימים במידה והמצווה יצא מכלל סכנת חיים והנסיבות שבעקבותיהן היא נעשתה אינן קיימות.


אדם חופשי לצוות את רכושו לכל אחד ואין כל חובה להוריש לבני משפחה, לפיכך במידה והצוואה נערכה כדין יתחלק רכושו בהתאם לאמור בצוואה. לכן חשוב מאוד, בטרם עריכת הצוואה לקבל ייעוץ מקצועי, על מנת למנוע מצב שמחוסר ידע או מקצועיות ייוצרו פגמים בצוואה שעלולים לפסול אותה ולגרום לכך שהרכוש לא יתחלק כפי שציווה המנוח.

חשוב מאוד כי הצוואה תעשה מרצון חופשי וללא השפעה ו/או כפיה בלתי הוגנים ו/או לחץ של היורשים על המצווה.

כמו כן, במידה ואתם בעיצומו של הליך גירושין ואינכם מעוניינים שהצד השני יירש אתכם, עליכם לערוך צוואה שמסדירה זאת באופן ברור.

חזרה לצוואות וירושות >>
הוסף תגובה