ניהול התיק שלך בבית המשפט לענייני משפחה


כיצד פותחים תיק בבית המשפט לענייני משפחה ?

במידה וברשותכם כתב התביעה ערוך ומוכן עם כל המסמכים, יש לגשת למזכירות בית המשפט על מנת לפתוח תיק ולשלם אגרה מתאימה.

במזכירות יינתן לכם מספר תיק על מנת שתוכלו לעקוב אחריו ולברר פרטים במידת הצורך.


במידה וישנן מספר תביעות, כיצד מגישים אותן לבית המשפט לענייני משפחה ?

חשוב לדעת, שיש להגיש בגין כל נושא שאתם מעוניינים שבית המשפט יידון בו כתב תביעה נפרד. כך לדוגמא – יש להגיש תביעת מזונות ילדים, תביעה רכושית ותביעת משמורת – מדובר בשלוש תביעות שמוגשות באופן נפרד ואליהן מצרפים המסמכים שמתאימים לכל תביעה.


אלו מסמכים יש לצרף לכתב התביעה ?

כשמעוניינים להגיש כתב תביעה, יש לצרף את המסמכים הבאים :

א. כתב תביעה שמפרט את טענותיכם .

ב. תצהיר שחתום ע"י התובע ומאומת ע" עו"ד .

ג. נספחים – היינו – חומר שרלוונטי לכתב התביעה.

ד. טפסים מתאימים בהתאם להנחיות הקבועות בתקנות.

בתביעת מזונות יש להגיש בנוסף, טופס הרצאת פרטים שבמסגרתו מפרטים את ההכנסות ב – 12 החודשים האחרונים, רכוש, חובות ועוד פרטים נוספים .

כמו כן, בנוסף לפירוט ההכנסות, יש דרישה לצרף 12 תשלומי משכורות אחרונים או במידה ומדובר בעצמאיים אישור החתום ע"י רו"ח לגבי גובה ההכנסות.


במידה ונפתחה נגדכם תביעה מה עליכם לעשות ?

במידה ונפתחה כנגדם תביעה, עליכם להגיש " כתב הגנה " שיפרט את טענותיכם הנגדיות וכן לצרף את כל המסמכים בדומה למה שפרטתי לעיל.


תוך כמה זמן עליכם להגיש כתב הגנה ?

מיום קבלת כתב התביעה יש לכם 30 יום להגיש כתב הגנה ובמידה והוגשה תביעת מזונות יש לכם 15 יום בלבד.

חשוב מאוד לא להתמהמה, שכן מיום קבלת כתב התביעה אם ע"י שליח ואם בדואר רשום, מתחילים למנות את מספר הימים.


מה עלול לקרות במידה ולא הוגש כתב הגנה ?

באפשרות התובע להגיש בקשה לבית המשפט, ובמסגרתה לבקש לקבל פסק דין בהעדר הגנה – זאת אומרת, בית המשפט עלול לתת פסק דין ללא ששמע את הטענות של הצד השני בעניין, דבר שיכול לגרום לנזקים בלתי הפיכים.


איך מתנהלים ההליכים המשפטיים לאחר שהוגשה התביעה ?

לאחר שהוגשה תביעה, בית המשפט לענייני משפחה יקבע דיון שנקרא " קדם משפט ", מדובר בדיון חשוב מאוד ובמסגרתו באפשרות בית המשפט לבדוק בין היתר :

א. על מה נסובה התביעה.

ב. האם ישנם נושאים שאפשר להגיע אליהם להסכמות .

ג. דן בנושאים הכרחיים כמו מזונות זמניים, הסדרי ראיה זמניים .

ד. מתן צווים.

ה. מתן הוראות לצדדים להמשך ההליך.

ו. הפנייה ליחידת הסיוע במידת הצורך.

ז. בודק האם הצדדים בשלים לפתיחת מו"מ או הליכי גישור .

ח. במידת הצורך, קביעת מועד לדיון הוכחות ומתן הוראות בהתאם.


מה הצעד הבא לאחר שהתקיים דיון " קדם המשפט " ?

ישנן כמה אפשרויות :

א. הצדדים מתחילים או ממשיכים בניהול הליכי גישור ומו"מ ובמידה והגיעו להסכם הוא יובא לאישורו של בית המשפט .

ב. ייקבע דיון קדם משפט נוסף .

ג. הצדדים ימשיכו בהליכים המשפטיים וינהלו דיוני הוכחות .


מה המשמעות של דיון הוכחות ?

דיון הוכחות הינו שלב נוסף בהליכים המשפטיים, מדובר בדיון מאוד חשוב ומהותי ובמסגרתו התובע והנתבע מנסים להוכיח את טענותיהם.


מה יש להכין לדיון הוכחות ?

יש להגיש בטרם דיון ההוכחות את המסמכים הבאים :

א. תצהירי עדות ראשית של כל אחד מהצדדים.

ב. לצרף לתצהירי העדות את כל המסמכים הרלוונטיים להוכחות טענותיכם.

ג. לזמן עדים מטעמכם ולצרף תצהירים שלהם.

ד. לזמן עדים שיחזקו את טענותיכם ולא נדרש תצהירים שלהם .

ה. לזמן עדים ולבקש מהם להביא עמם מסמכים מתאימים .


כיצד מתנהל הליך ההוכחות ?

בדיוני הוכחות נחקרים, התובע והנתבע וכן כל העדים שזומנו וזאת ע"י עורך הדין מטעם הצד שכנגד. במסגרת הדיונים ניתן לעשות שימוש במסמכים שצורפו.

מדובר בדיונים ארוכים שיכולים להמשך מספר ישיבות .


לאחר דיוני הוכחות, מה השלב הבא ?

לא שהסתיימו דיוני ההוכחות, כל צד מגיש את סיכומיו בתיק ועושה שימוש בין היתר בחומר שיש בידיו לרבות כתבי הטענות, מסמכים שצורפו, פרוטוקולים מדיוני קדם משפט ודיוני הוכחות וכן מעלה את טענותיו המשפטיות שנשענות בין היתר על חקיקה, פסקי דין, ספרות, מאמרים וכיו"ב.


מתי ניתן פסק הדין ?

לאחר הגשת הסיכומים, בית המשפט ייתן את פסק דינו .

חזרה לבית המשפט לענייני משפחה >>
הוסף תגובה