נדחתה בקשתם של בני זוג מבוגרים להביא ילד לעולם באמצעות פונדקאית

בני זוג, שגילם מתקרב לשישים הגישו בקשה לאשר הסכם נשיאת עובר ע"י אם פונדקאית. בקשתם נדחתה. ביהמ"ש לענייני משפחה קבע, כי החלטת הועדה שלא לאשר את ההסכם הייתה סבירה נוכח גילם המבוגר.

בני זוג מבוגרים (53, 59) רצו להביא ילד נוסף לעולם וביקשו מועדת האישורים, שהוקמה לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, לאשר להם להתקשר בהסכם עם אם פונדקאית. הועדה דחתה את בקשתם בעיקר מפאת גילם המבוגר. לפיכך פנו בעתירה למתן צו שיורה לועדה לאשרם כ"הורים מיועדים".

לטענת בני הזוג, החלטת הועדה הייתה בלתי סבירה ומפלה שכן בקשתם נדחתה עקב גילם ובשל העובדה, כי הם הורים לילדה. לטענתם, ועדת האישורים לא שקלה שיקולים נוספים רלוונטיים, דוגמת מסוגלותם ההורית המוכחת, מצבם הכלכלי השפיר ונסיבותיהם המשפחתיות.

ב"כ היועמ"ש טענה מנגד, כי החלטת הועדה הייתה סבירה וראויה, באשר כל השיקולים הרלוונטיים נלקחו בחשבון ונעשתה בדיקה מקפת של נסיבותיהם המיוחדות בהתאם לדרישות החוק.

השופטת חנה ריש-רוטשילד דנה בשאלת משקלו הסגולי של שיקול הגיל ומתוכו במשקלן של הנסיבות המיוחדות במקרה דנן, שייתכן ומצדיקות סטייה מכללי הועדה הנוגעים לגיל המועמדים. כן דנה השופטת בחשיבות הזכות להורות ומנגד בסוגיית האחריות ההורית ותחולתה על ילד שטרם נולד. נקבע, כי על הועדה חל "כלל הגיל" במסגרת הנחיותיה ומשכך, שיקול הגיל במקרה זה הוא שיקול ראוי. יחד עם זאת נקבע, כי הועדה לקחה בחשבון שיקולים נוספים וכלל הגיל לא היווה תנאי גורף בהחלטתה. על כן ההחלטה מצויה במתחם הסבירות ולא מצדיקה התערבותו של בית המשפט.

לפיכך, נדחתה תביעתם של בני הזוג לאישור הסכם פונדקאות.

 

חזרה לכללי >>
הוסף תגובה