מזונות ידועה בציבור

במידה ובני זוג נשואים, זכאית האישה למזונותיה מתוקף הדין האישי וזאת עד לקבלת גט מהבעל ואולם כאשר מדובר בידועים בציבור מתעוררת השאלה האם קיימת חובת מזונות ביניהם.

סוגיה זו, הגיעה לבית המשפט העליון בפרשת פלונית ולראשונה נקבע, כי ניתן לחייב ידועים בציבור במזונות וזאת מכוח הסכם מכללא – היינו מדובר בהסכם בעל פה בין בני הזוג שנוצר בשל העובדה שהינם ידועים בציבור החיים יחדיו ובין היתר במסגרתו התחייב בן הזוג לזון את בת זוגתו הידועה בציבור.

חשוב לדעת, כי הידועה בציבור זכאית לתבוע מזונות הן בגין התקופה בה הם עדיין חיים יחד תחת קורת גג אחת והן בתקופה שלאחר הפירוד, זאת אומרת גם לאחר שנפרדו עלולה להיות חובת מזונות וזאת בשונה מזוג נשוי שכאמור עם קבלת הגט הבעל איננו חב עוד במזונותיה.

הלכה למעשה, העובדה שבני זוג ידועים בציבור חיים יחד ומקיימים מערכת יחסים זוגית, חלים עליהם חובות וזכויות מתוקף מערכת חוזית שנוצרת ביניהם ומתוכה קיימת חובה לזון את הידועה בציבור בהתאם לנסיבות המתאימות.

יש לציין כי, כל מקרה נבחן לגופו ובית המשפט יבדוק בהתאם לעובדות שלפניו, את אומד דעתם הסובייקטיבית של הצדדים, הציפיות של כל אחד מהם, מספר השנים שחיו יחד, ההתנהלות הכלכלית שלהם, צבירת הרכוש בתקופה זו וכיו"ב .

עם זאת, גם במידה ולא ניתן להסיק כי קיים הסכם מכללא בין בני הזוג, קבע בית המשפט העליון, שגם מכוח עקרון תום הלב ניתן להשית חיוב במזונות, במיוחד באותם מקרים בהם קיימת תלות כלכלית של מי מבני הזוג.

מזונות שניתנים לאחר הפירוד נקראים "מזונות משקמים" והם מתבססים על עקרונות של הגינות וצדק כאשר גובה המזונות ותקופת החבות ייקבעו בהתאם לנסיבות.

חזרה לידועים בציבור >>
הוסף תגובה