במסגרת הליכי גירושין ישנם מקרים בהם האישה זכאית למזונות מבעלה, לפיכך עולות שאלות חשובות כמו : מתי האישה זכאית למזונותיה? האם בכל מקרה ? מתי האישה מאבדת את זכותה למזונות ? מהם השיקולים בקביעת גובה מזונות אישה ?  האם האישה זכאית למזונות גם אם בני הזוג ידועים בציבור ?

חזרה לכללי >>
הוסף תגובה