ישנם בני זוג שבוחרים לחיות יחד במערכת יחסים זוגית ללא שנישאו, הם צוברים יחד רכוש משותף, מגדלים ילדים משותפים והלכה למעשה מנהלים שגרת חיים משפחתית לכל דבר ועניין, בעקבות כך, עולות מספר שאלות כגון: האם הם נחשבים כידועים בציבור ?  האם הם צוברים רכוש משותף ? כיצד מחלקים את הרכוש המשותף ביניהם ? האם חלה חובות מזונות בין בני הזוג ? מה הם צוברים זכויות בירושה ?

חזרה לכללי >>
הוסף תגובה