ידועים בציבור – כללים שחשוב לדעת


על מי חל המושג ידועים בציבור ?

המושג ידועים בציבור יחול, על בני זוג שחיים יחד במערכת זוגית ומנהלים חיי משפחה, אולם בחרו שלא להינשא.


מהם התנאים שבמידה ויחולו, בני הזוג יוגדרו כידועים בציבור ?

יש לבדוק שני תנאי מרכזיים, שבמידה ויתקיימו בני הזוג יוכרו כידועים בציבור :

1. ניהול משק בית משותף – בני הזוג מנהלים משק בית משותף. ניתן לבדוק זאת מאופן התנהלות בני הזוג במהלך שגרת חייהם, כך למשל – פתיחת חשבון בנק משותף ממנו משולמות ההוצאות השוטפות, מגורים יחד, עריכת קניות משותפות, תשלום שכר דירה, רכישת בית משותף וכיו"ב. חשוב להדגיש כי, ניהול משק בית משותף איננו נועד להקל על ההתנהלות הכלכלית, אלא במטרה לנהל את חייהם במסגרת משפחתית.

2. ניהול מערכת יחסים זוגית – יחסי אישות וחיים אינטימיים, המושתתים על יחס של חיבה ואהבה, מסירות ונאמנות, המראה שבני הזוג קשרו את גורלם זה בזו.


כיצד בית המשפט לענייני משפחה בוחן את התנאים הללו ?

בית המשפט בוחן את התנאים הללו בהתאם לעובדות והנסיבות שמוצגות לפניו, כך לדוגמא בני זוג שחיים יחד במגורים משותפים, מנהלים חשבון בנק משותף ויש להם ילדים משותפים, בהחלט יחשבו כידועים בציבור, שהרי עצם המעשים שלהם מלמדים על כך שכוונתם הייתה לנהל חיי משפחה ולקשור את גורלם יחד.


על מי מבני הזוג נדרש להוכיח, כי המושג ידועים בציבור חל עליהם ?

נטל ההוכחה הינו על בן הזוג שמבקש להכיר בהם כידועים בציבור, עליו להראות שהתנאים מתקיימים ולהציג ראיות מתאימות לבית המשפט.


האם רק בחלוף פרק זמן מסוים יוכרו בני הזוג כידועים בציבור ?

כאשר בית המשפט בוחן האם בני הזוג הנם ידועים בציבור, הוא מסתכל על מערכת היחסים הכוללת כפי שפרטתי לעיל, ובין היתר הוא לוקח בחשבון את פרק הזמן שבני הזוג חיים יחד, אין ספק שככל שבני הזוג חיים יחד זמן ארוך יותר, כך הדבר מחזק את העובדה שמדובר בידועים בציבור.

עם זאת, חשוב להדגיש שבפסיקה לא הוגדר פרק זמן מסוים וישנם מקרים שבני הזוג חיו יחד רק מספר חודשים ספורים והוכרו כידועים בציבור.


במידה ובני זוג הנם ידועים בציבור מה ההשלכות לכך ?

עם השנים המושג ידועים בציבור מקבל יותר ויותר הכרה במסגרת החוק, ניתן לראות זאת בסעיף 55 לחוק הירושה שקבע, כי במידה ובני זוג הינם ידועים בציבור ויתקיימו מספר תנאים, הם יכולים לרשת אחד את השני.

זאת ועוד, במידה ואחד מבני הזוג מעוניין לתבוע מזונות משקמים או טוען לשיתוף בנכסים שנצברו במהלך חייהם המשותפים, עליו להוכיח בין היתר כי הנם ידועים בציבור, יובהר כי נדרשים תנאים נוספים להוכחת שיתוף בנכסים ותביעת מזונות בין ידועים בציבור.

כפי שניתן להיווכח, במידה ובני הזוג מוכרים כידועים בציבור יש לכך השלכות על המערכת הזוגית שלהם לרבות ענייני רכוש, ירושה ומזונות.


האם כאשר אחד מבני הזוג נשוי, הוא עלול להיחשב כידוע בציבור במסגרת מערכת יחסים שניהל במקביל ?

כן, גם אדם נשוי עלול להיחשב ידוע בציבור, אך זאת בכפוף לכך שניתן להוכיח כי בן הזוג ניתק את קשריו עם הצד השני אליו הוא נשוי והלכה למעשה מנהל מערכת יחסים זוגית עם הצד השני הידוע/ה בציבור.


כיצד מומלץ להסדיר את העניינים הרכושיים בין בני זוג ידועים בציבור ?

ההמלצה הטובה ביותר, על מנת למנוע בעיות בעתיד והתערבות של בית המשפט לענייני משפחה, היא לערוך הסכם חיים משותפים ( הסכם ממון ) בד בבד עם צוואה שיסדירו ביניהם את כל ענייני הרכוש.

חזרה לידועים בציבור >>
הוסף תגובה