חובות משותפים או שלא

במהלך תקופת הנישואין, בני זוג לא צוברים רק רכוש, אלא גם עלולים לצבור חובות משותפים ולכן כשהם מעוניינים להתגרש עליהם להתחלק בהם באופן שווה.

אומנם המצב נראה פשוט למדי, עם זאת נשאלת השאלה, מה קורה כשאחד מבני הזוג איננו מוכן לשאת בחלקו בחובות ואף טוען שאלו חובות שהצד השני צבר ללא ידיעתו.

בפסיקה נקבעו מספר עקרונות שעל פיהם נחליט, האם מדובר בחובות ברי שיתוף או שמא רק על הבן הזוג שהחובות רשומים על שמו לשאת בהם.

בשאלות הבאות נתייחס לסוגיה חשובה זו.


מה משמעות המושג " חובות משותפים " ?

חובות משותפים הינם חובות שנוצרו במהלך החיים הרגיל בתקופת הנישואין והנטל לשאת בהם חל על שני בני הזוג באופן שווה.


אלו חובות ייחשבו כמשותפים ?

על מנת להסביר זאת להלן מספר דוגמאות :

1. יתרת המשכנתא שרובצת על בית המגורים, תחשב כמובן כחוב משותף.

2. יתרות חובה והלוואות שנטלו הצדדים בחשבונות הבנק – יש לציין גם במידה ומדובר בחשבונות בנק נפרדים על בני הזוג לשאת בחובות שצבר כל צד, אך זאת בכפוף לכך שהחובות נצברו בשל הוצאות ניהול שוטף של הוצאות המשפחה ולא בשל חובות אישים כפי שנראה בהמשך .

3. הלוואה שנטלו הצדדים על מנת לרכוש רכב הרשום על שמם או שם אחד מהם.

מדובר במספר דוגמאות בלבד ומהם ניתן להיווכח, שכל עוד מדובר בחובות שנצברו במסגרת הוצאות הבית השוטפות או רכישת רכוש משותף,  הם ייחשבו כחובות משותפים.


האם חוב שנצבר במהלך הנישואין לחובת עסק עצמאי של אחד מבני הזוג, הנו משותף ?

כן, חשוב להבין כשם שבן הזוג נהנה מהרווחים של העסק כך עליו לשאת גם בחובות שצבר.

יש לשים לב בעניין זה, להתנהלות של בן הזוג בעסק, האם הכניס את העסק לחובות עתק בשל התנהלות תקינה או שמא זה היה מהלך מתוכנן או רשלנות לשמה תוך הסתרה והעברת מידע שקרי לבן הזוג השני.


מתי מכירים בחוב אישי שרק אחד מבן הזוג יישא בו ?

להלן מספר דוגמאות לחובות אישיים – כך למשל :

1. בן זוג שנטל הלוואות מהשוק האפור ללא ידיעתו של הצד השני.

2. חובות שנצברו בגין הימורים.

3. הוצאות על מאהב/ת של אחד מבני הזוג .

4. חובות חריגים שנצברו, במהלך הליכי גירושין או בסמוך להם, באופן מכוון ונועדו להבריח רכוש או להכניס את הצד השני לחובות .

5. חובות שנצברו בשל מעשים לא חוקיים.

כפי שניתן להיווכח חובות אישיים אלו חובות שנצברו שלא במהלך חיי משפחה תקינים ויש בהם טעם לפגם שמעלה סימני שאלה רבים.


מי נדרש להוכיח שמדובר בחובות אישיים ?

 בן הזוג שטוען שמדובר בחובות אישיים ואיננו מוכן לשאת בהם.

חזרה לחלוקת רכוש >>
הוסף תגובה