האם הסכם ממון שנחתם בתקופה שבני הזוג היו ידועים בציבור חל עליהם גם בתקופת נישואיהם?


שלי וגיא הנם בני זוג ידועים בציבור שחיו יחדיו וניהלו משק בית משותף. לימים הציעה שלי לערוך הסכם ממון במסגרתו יקבעו היחסים הרכושיים ביניהם וזאת על מנת למנוע מאבקים משפטיים בעתיד.

הצדדים חתמו על הסכם ממון שערך עו"ד בתחום ולאחר מכן אישרו את ההסכם אצל נוטריון.

בחלוף שלוש שנים, החליטו שלי וגיא למסד את מערכת היחסים ביניהם ונישאו  כדת משה וישראל.

יחסי הצדדים ידעו עליות ומורדות וכעבור ארבע שנים החליט גיא, כי ברצונו לפרק את החבילה ולהתגרש, בעוד הוא היה סמוך ובטוח כי הסכם הממון עליו חתמו הצדדים, עת היו ידועים בציבור, הנו בתוקף.

שלי התנגדה לקיום ההסכם וטענה, כי ההסכם נחתם ואושר ע"י נוטריון בתקופה שבה היו ידועים בציבור איננו חל עליהם, שכן הצדדים נישאו והיה עליהם לערוך הסכם חדש שיתייחס  לתקופה שבה היו נשואים.


מבולבלים ?  – נפשט את הסוגיה לשאלה מרכזית  אחת –  האם הסכם ממון שנחתם ואושר ע"י נוטריון בתקופה בה חיו הצדדים כידועים בציבור תוך שלא הייתה להם כוונה להינשא בעת חתימת ההסכם , חל על התקופה בה הנם זוג נשוי?

בעניין זה חשוב להדגיש שני דברים עיקריים :

א. הסכם ממון ניתן לאשר ע"י נוטריון רק במידה והצדדים מתעתדים להינשא .

ב. במידה והצדדים הנם ידועים בציבור לא קיימת חובה לאשר וכי עצם החתימה מחייבת את הצדדים ואולם באם הצדדים עדיין מעוניינים לאשרו ניתן לעשות זאת אך ורק בבית המשפט לענייני משפחה.

הנושא הגיע לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה, שלי טענה כי ההסכם איננו תקף שכן כאמור נוטריון יכול לאשר הסכם ממון רק במידה והצדדים הנם בסמוך למועד החתונה, וכי ההסכם  נחתם  בתקופה בה בני הזוג היו ידועים בציבור.

בית המשפט לענייני משפחה דחה את תביעתה של שלי, וקבע שיש לכבד את ההסכם שנחתם בין הצדדים עוד בתקופה שהיו ידועים בציבור.

שלי ערערה לבית המשפט המחוזי, בהחלטה של שלושה שופטים נקבע, כי הסכם שנחתם ואושר ע"י נוטריון בתקופה בה לצדדים לא הייתה כל כוונה להינשא מבטלת את ההסכם ככל שהדבר נוגע לתקופת נישואיהם וחוק יחסי ממון איננו חל עליו.

היינו – בית המשפט המחוזי בטל את פסיקת בית המשפט לענייני משפחה וקבע חד משמעית, כי הסכם שנחתם בתקופה שבני הזוג היו ידועים בציבור איננו חל על פרק הזמן שבו הצדדים היו נשואים.

מסקנה – במידה והנכם ידועים בציבור וערכתם הסכם המסדיר את העניינים הרכושיים ביניכם ההסכם יחול על התקופה שבה הנכם ידועים בציבור ( וגם זאת במידה ולא הפרתם את ההסכם ) אולם במידה והשתנה הסטטוס שלכם ונישאתם, עליכם לערוך הסכם ממון חדש שיתייחס למצב החדש שבה הנכם כאמור בני זוג נשואים ולא ידועים בציבור ולאשרו בהתאם לחוק.

חזרה לסיפורים מהפסיקה >>
הוסף תגובה