בית הדין הרבני – כללים שחשוב לדעת

כשבני זוג יהודים מעוניינים להתחתן בישראל עליהם לעבור קודם כל ברבנות, כך גם בענייני גירושין לבית הדין הרבני סמכות ייחודית לגרש את בני הזוג ואף סמכויות נרחבות נוספות שנוגעות ללב ליבו של תיק הגירושין. לכן על מנת על מנת לעשות קצת סדר פרטנו לכם עשרה כללים שחשוב לדעת בנוגע לבית הדין הרבני.

להלן עשרה כללים חשובים, בנוגע לסמכויות בית הדין הרבני :


1. לבית הדין הרבני ישנה סמכות ייחודית לדון בענייני נישואין וגירושין של בני זוג יהודים – היינו הוא הערכאה היחידה שמוסמכת לתת פסק דין לגירושין ולערוך סידור גט לצדדים.


2. תביעה למזונות ילדים יידונו בבית המשפט לענייני משפחה, אף אם הוגשה לפני כן תביעה לבית הדין הרבני. ניתן לדון במזונות ילדים בבית הדין הרבני, אך ורק במידה וקיימת הסכמת שני הצדדים.


3. ענייני ירושות וצוואות יידונו בבית הדין הרבני, בכפוף להסכמה מפורשת של כל הצדדים הנוגעים בדבר .


4. תביעה לשלום בית ו/או מדור ספציפי ניתן להגיש אך ורק בבית הדין הרבני, כפועל יוצא בית המשפט לענייני משפחה איננו מוסמך לדון בתביעות הללו.


5. אישה יכולה להגיש תביעה למזונותיה בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה – הדבר נתון לשיקול דעתה, אלא אם כן הבעל הקדים אותה והגיש תביעת גירושין שנכרכה אליה סוגית מזונות אישה.


6. במידה ונדונה בפני בית הדין הרבני סוגיית רכוש הצדדים, עליו לנהוג בעניין זה לפי הוראות חוק יחסי ממון, אלא אם הסכימו הצדדים להתדיין על פי הדין הדתי.


7. בני זוג יהודים שנישאו בנישואים אזרחיים יכולים להתגרש, אך ורק בבית הדין הרבני באמצעות מתן גט "לחומרא".


8. ניתן במסגרת תביעת הגירושין, לכרוך סוגיות כגון: רכוש, מזונות אישה, משמורת וחינוך ילדים, מדובר בעניינים בהם מוסמך גם בית המשפט לענייני משפחה לדון.

בעקבות כך, נוצר מצב שמכונה "מרוץ סמכויות" לפיו הערכאה ( בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה ) שהכריעה ראשונה לעניין הסמכות, היא זו שתדון בתיק ועל הערכאה השנייה לכבד החלטה זו למעט טעמים מיוחדים.


9. ניתן להגיש בבית הדין הרבני בקשות למתן צווי הגנה כנגד אחד מבני הזוג.


10. בית הדין הרבני מוסמך לאשר הסכמי גירושין וליתן להם תוקף של פסק דין. חשוב לציין שבמידה ואושר הסכם הגירושין בבית המשפט לענייני משפחה, יש להגיש לאחר מכן בקשה לבית הדין הרבני על מנת לקבוע דיון שבמסגרתו, יינתן פסק דין לגירושין וייקבע מועד לסידור גט.

חזרה לבית הדין הרבני >>
הוסף תגובה