באיזה נושאים יכול לדון בית הדין הרבני ואיך זה עלול להשפיע עליכם


היכן ניתן להגיש תביעת גירושין ?

ניתן להגיש תביעת גירושין אך ורק בבית הדין הרבני שהינו הסמכות היחידה בישראל שמוסמכת לתת פסק דין לגירושין, לערוך סידור גט ובסופו של יום לתת תעודת גירושין לבני הזוג.


האם בית הדין הרבני מוסמך לדון בנושאים נוספים ?

כן, במידה ואחד מבני הזוג מעוניין להגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני באפשרותו לכרוך לתביעה נושאים נוספים כגון: מזונות אישה , חינוך ילדים וחלוקת רכוש.


מה פירוש המושג " כריכה " לתביעת הגירושין ?

כשאחד הצדדים מעוניין שבית הדין הרבני יידון בנושאים נוספים כפי שציינתי לעיל, באפשרותו לבצע פעולה של כריכה לתביעת הגירושין, זאת אומרת עליו לציין באופן מפורש שהוא מעוניין לכרוך לתביעה את העניין הספציפי, למשל ענייני הרכוש ולפרט את טענותיו.


באלו תביעות יכול לדון בית הדין הרבני בלבד ?

באפשרות כל אחד מבני הזוג להגיש תביעות שהנן בסמכותו של בית הדין בלבד – כך למשל ניתן להגיש תביעה לכתובה או תביעה לשלום בית ומדור ספציפי.


אלו סעדים יכול לתת בית הדין הרבני שעלולים להשפיע על ההליכים בבית המשפט לענייני משפחה?

ישנם סעדים שבית הדין הרבני יכול לתת ועלולים להשפיע על ההליכים בבית המשפט לענייני משפחה.

דוגמא יפה בעניין זה ניתן להיווכח מהמקרה הבא – הבעל הגיש תביעה רכושית בבית המשפט לענייני משפחה ובמסגרתה ביקש לפרק את השיתוף בדירת המגורים הרשומה על שם שני הצדדים – היינו למכור את הדירה ולחלק את כספי התמורה ביניהם באופן שווה.

אולם, מנגד הגישה האישה באמצעות עורך דינה, תביעה לשלום בית ובמסגרתה תבעה מדור ספציפי, בד בבד בקשה האישה להטיל עיקול על הדירה ולמנוע את מכירתה עד אשר הצדדים ימצו את הליכי שלום הבית ביניהם.

במקרה זה, בית הדין הרבני שוכנע כי טרם מוצו הליכי שלום בית ושלח את הצדדים לטיפול זוגי תוך שהטיל עיקול על דירת המגורים כל עוד שלום הבית עומד על כנו, העיקול יבוטל אך ורק לאחר שיוחלט כי על הצדדים להתגרש .

כפי שניתן להיווכח על אף העובדה שהוגשה תביעה לפירוק שיתוף, בית הדין הרבני הטיל עיקול על הבית ולפיכך גם במידה ויינתן צו לפירוק שיתוף לא ניתן יהיה להוציאו לפועל.


האם בית הדין הרבני הינו לטובת הבעל או האישה ?

קיימת הרגשה בציבור שבית המשפט לענייני משפחה הינו לטובת הנשים, בעוד בית הדין הרבני הינו לטובת הגברים, אך המציאות מלמדת אחרת, שכן העדפה היכן לפתוח תיק גירושין הנה בהתאם לנסיבות של בני הזוג ולעיתים ישנה עדיפות ברורה של האישה לפתוח תיק גירושין בבית הדין הרבני ומנגד של הבעל להגיש את תביעותיו לבית המשפט לענייני משפחה.

מסיבה זו, חשוב מאוד להתייעץ עם עו"ד בדיני משפחה וגירושין שמבין ועוסק בתחום, על מנת שייבחן לעומק את נסיבות המקרה שלכם ובהתאם לכך ימליץ כיצד לפעול, בצורה שתשרת הכי טוב את האינטרסים שלכם.


האם בני זוג יהודים שנישאו בנישואים אזרחיים, יכולים להתגרש בישראל רק בבית הדין הרבני ?

כן, כפי שציינתי לעיל לבית הדין הרבני סמכות ייחודית לדון בענייני נישואין וגירושין ולכן למרות שהצדדים נישאו בנישואין אזרחיים הם יוכלו להתגרש אך ורק בבית הדין.

חזרה לבית הדין הרבני >>
הוסף תגובה